Neplatný zbrojný preukaz musíte odovzdať. Pokuta sa počíta v stovkách eur

Neplatný zbrojný preukaz musíte odovzdať. Pokuta sa počíta v stovkách eur

Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu. Pri vydaní nového zbrojného preukazu sa nevyžaduje preukázanie odbornej a psychickej spôsobilosti, ak to zákon neustanovuje inak.

 Celý článok v knižnici online platenej verzie denníka.

Diskusia k článku