Štatistickí pracovníci navštívia okolité obce

Štatistickí pracovníci navštívia okolité obce

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční do júna tohto roka dva zaujímavé prieskumy. Jeden už začal v apríli. Opytovatelia budú zisťovať príjmy a životné podmienky domácností - EU SILC 2014. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie. Druhý prieskum bude zameraný na zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2014.

Výsledky prvého prieskumu sú podľa Márie Trybulovej zo Štatistického úradu SR, pracoviska ŠÚ SR v Prešove, nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. „Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska. EU SILC 2014 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2013,“ vysvetlila. 
 
V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 300 obciach (mestách) Slovenskej republiky. 
 
Druhý prieskum je realizované na základe Nariadenia komisie EÚ. „Medzi témy, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2014, bude patriť prístup k vybraným informačno – komunikačným technológiám v domácnostiach, využívanie osobných počítačov jednotlivcami, využívanie internetu jednotlivcami, využívanie „cloudových“ služieb, elektronický úrad – kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky, elektronický obchod – druhy tovarov a služieb kúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu,“ informovala Mária Trybulová.
 
Zisťovanie sa uskutoční v 4 500 náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 22. apríla do 30. mája 2014. V Prešovskom kraji bolo do zisťovania zaradených 46 obcí. V okrese Prešov boli vybraté obce Ľubotice, Podhradík, Vyšná Šebastová, Drienov, Kapušany, Kokošovce, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Hrabkov, Fintice, Kendice, Malý Šariš a mestá Prešov a Veľký Šariš. V okrese Sabinov navštívia opytovatelia domácnosti v meste Sabinov.

Diskusia k článku