Koledovať budú aj v Prešove

Koledovať budú aj v Prešove

Už túto nedeľu sa o desiatej uskutoční vysielacia omša koledníkov Dobrej noviny. Nenechajte si jej atmosféru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

  
Tento rok to bude už jubilejný 20. ročník najväčšej koledníckej akcie na Slovensku, informoval Prešovský večerník Jozef Magda. Dobrá novina je koledníckym podujatím spojeným so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka. Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov sa rovnako ako každý rok budú konať v čase okolo tretej adventnej nedele.  Tento ročník je o to dôležitejší, že koledníci spolu oslávia 20 rokov tejto dobročinnej akcie. Počas programu po svätých omšiach sa môžete stretnúť s dobrovoľníkmi z Kene a z Etiópie. Koledníci dostanú pri svätých omšiach osobitné požehnanie od otcov biskupov.
 
Pre koho koledujeme tento rok?

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v budúcom roku 2015 viaceré rozvojové projekty, ktoré vytvárajú podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Diskusia k článku