Prešovčania robotníkom: „Upratujte lepšie a systematicky“

Prešovčania robotníkom: „Upratujte lepšie a systematicky“

(šaja) – S príchodom jari žiadajú Prešovčania, aby cestári aj robotníci začali pracovať čím skôr. Tvrdia, že roboty je v našom meste pre nich dosť a dokonca im radia, ako majú svoju prácu vykonávať čo najefektívnejšie.

Prešovčania chcú, aby sa začali práce na vyznačovaní vodorovného dopravného značenia, pokračovalo sa s výstavbou nedokončených úsekov ciest a zničených chodníkov. Veľa práce čaká na poslancov aj firmy na Sekčove. 
„V časti od predajne zmrzliny ku kostolu pri teplárni by sme chceli odstrániť schodíky zasahujúce do chodníka. Okrem toho by bolo potrebné pri stánku so zmrzlinou na Čergovskej poriadne vyznačiť, alebo vysvietiť prechod pre chodcov. Po zime je to potrebné na viacerých úsekoch,“ myslí si pani P. P. 


 
Poslanci z Výboru mestskej časti číslo 7 tvrdia, že o tom, aby sa „naťahali“ čiary na križovatke pri zmrzlinovom domčeku už viackrát žiadali v svojich zápisniciach a preto opätovne urgujú riešenie tohto nebezpečného dopravného bodu. 
Pani Mária zas od poslancov žiada opraviť nefunkčné a rozbité osvetlenia v podchode na Exnárovej ulici, v časti pri knižnici a osvetovom stredisku PKO. Žiadala o to viackrát, ale nik sa tomu problému nevenoval. Obyvatelia ďalej žiadajú, aby sa pred bytovým domom na Jurkovičovej 12 vysadil živý plot do zeleného pásu medzi chodníkom a parkoviskom a aby sa tam nasadili vhodné dreviny. 
Problémy sú aj na Ulici. Arm. Gen. Svobodu. Obyvatelia bloku s popisným číslom 38 žiadajú o vyasfaltovanie jamy a terénu okolo kanalizačného poklopu. Jama bráni bezpečnému prechádzaniu vozidiel. Pálčivou témou sú aj špinavé chodníky. Podľa Prešovčanov sa nečistia poriadne a systematicky. Žiadajú, aby mestská firma, ktorá má vykonávať súvislú údržbu chodníkov, vykonávala svoju činnosť dôslednejšie, pretože niektoré chodníky v danom úseku neboli očistené vôbec. Stálym problémom na najväčšom sídlisku je výrob stromov. Sekčovačania urgentne chcú, aby konečne zoťali brezy na Ulici A. Matušku 1 až5. Stromy sú podľa nich nebezpečné, lebo pod ťarchou napadaného snehu došlo k odlomeniu veľkého konára z jedného stromu. 
 
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku