ZMENA ZRIAĎOVATEĽA NA GYMNÁZIU V SABINOVE

ZMENA ZRIAĎOVATEĽA NA GYMNÁZIU V SABINOVE

Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so sídlom v Brezne sa stane od 1. septembra novým zriaďovateľom Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove.

 O zmene zriaďovateľských kompetencií z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na DSA dnes rozhodli poslanci hlasovaním. Podľa dohody zostane budova školy so zariadením aj po zmene zriaďovateľa v majetku štátu, DSA by ich mala mať na základe zmluvy prenajaté. Štúdium na gymnáziu bude naďalej bezplatné. Zachované zostanú takisto doterajšie  pracovné zmluvy ako aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

Ako povedal po hlasovaní predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien Marek Nikel, nový zriaďovateľ hodlá využiť na sabinovskom gymnáziu svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal ako súčasť nadnárodnej vzdelávacej siete. Plánuje skvalitniť predovšetkým výučbu jazykov. Popri zachovaní doterajšieho rozsahu štúdia anglického jazyka budú mať študenti možnosť výučby nemčiny, do ktorej sa zapoja aj učitelia z partnerských nemeckých škôl. Nový zriaďovateľ plánuje takisto využívať  pri výučbe nemeckého jazyka formu videokonferencií, to znamená, že triedy na gymnáziu v Sabinove a na partnerskej škole v Nemecku budú počas hodiny nemčiny naživo prepojené. Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov tzv.  e-learning a distance learning. DSA preto plánuje investovať aj do vybavenia jazykových učební. Ako zdôraznil  M. Nikel, ďalšou  prioritou nového zriaďovateľa má byť tiež väčší dôraz na  študijné  predmety technického zamerania, aby boli absolventi gymnázia po maturite čo najlepšie pripravení na štúdium na technických vysokých školách u nás ale aj v zahraničí.  DSA má ambíciu vytvoriť zo Sabinovského gymnázia elitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pomôže pripraviť študentov pre ich neskoršie uplatnenie na riadiacich pozíciách, napríklad v automobilovom priemysle. To si tiež bude vyžadovať modernizovať  prístrojové vybavenie v technických učebniach. Pre učiteľov a študentov sabinovského gymnázia budú pripravené výmenné pobyty a stáže na partnerských školách a odborných školiacich strediskách u nás i v Nemecku.

Nový zriaďovateľ Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien je najväčším prevádzkovateľom súkromných materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Spravuje celkom osem škôl  v Trebišove, Prešove, Považskej Bystrici, Lučenci a v Trnave. DSA patrí do nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v hlavnom meste spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Magdeburg. Po celom území Nemecka EBG spravuje 36 škôl a odborných stredísk, od materských až po vysokú školu. V rámci medzinárodnej spolupráce má partnerské školy a odborné strediská v Európe i mimo nášho kontinentu. Na Slovensku pred viac ako 10-mi rokmi založila a v súčasnosti spravuje 3 stredné odborné stredné školy – pedagogické a sociálne akadémie  ako aj  viaceré materské školy v Brezne, v Žiari nad Hronom a v Humennom. Deutsch-Slowakischen Akademien ako dcérska spoločnosť EBG vznikla pred dvoma rokmi.

Diskusia k článku