Pochybenie: Revitalizácia velodrómu sa musí obstarávať znovu

Pochybenie: Revitalizácia velodrómu sa musí obstarávať znovu

(šaja) – Na to, či je všetko s kostolným poriadkom ohľadne obstarávania cyklistického velodrómu, sa zameral hlavný kontrolór radnice Ing. Alexander Ernst, PhD. Zistil isté pochybenia, pre ktoré radnica musí vypísať novú súťaž. Ak to nestihne do konca novembra, mesto môže prísť o financie vo výške takmer 150 – tisíc eur.

Podnet na kontrolu zákazky Revitalizácia športového objektu – cyklistický velodróm schválili poslanci na zastupiteľstve v lete. Túto tému „otvoril“ aj na ostatnom zastupiteľstve minulý týždeň jeden z poslancov. Poukázal na to, že je potrebné preveriť zverejnenie zákazky na rekonštrukciu velodrómu v našom meste.

Rokovali o zrušenej zákazke

Poslanec uviedol, že súťaž nebola transparentná, lebo zákazka nebola zverejnená na stránke mesta medzi zákazkami s nízkou hodnotou a ani na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrolóri „preklepli“ projektovú dokumentáciu, zhotovenie stavby, časomieru a tiež postup pri verejnom obstarávaní. „Čo sa týka zverejňovania výziev, k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní nedošlo, lebo táto povinnosť pri zákazkách s nízkou hodnotou je len raz za štvrťrok. V tomto prípade je tento dátum až koncom októbra,“ vysvetlil hlavný kontrolór Alexander Ernst.
 
K pochybeniu došlo na odbore strategického rozvoja a následne na právnom oddelení a oddelení podporných činností.

Pri kontrole ale našli kontrolóri isté pochybenie. „Ide o Register partnerov verejného sektora. Každý, kto má zákazku nad stotisíc eur, musí byť v registri. Mesto priznalo, že v tomto prípade urobilo chybu. V čase podpísania zmluvy zhotoviteľ nemal dokončený proces spomínanej registrácie podľa zákona o Registri partnerov verejného sektora. Mesto teda odstúpilo od zmluvy a zákazka bola v čase, keď o nej poslanci rokovali, zrušená.“ Mesto teda musí vypísať novú súťaž, čo pre radnicu znamená časové zdržanie. „Radnica základnú finančnú kontrolu nevykonala dôsledne. Keď zamestnanci dali primátorke na podpis zmluvu, mali byť splnené všetky náležitosti a to sa nestalo. Základnú kontrolu teda neurobili zamestnanci tak, ako mali.“ konkretizoval Alexander Ernst.

Boli v časovej tiesni

Okrem toho podľa jeho slov nebola dodržaná vnútorná smernica mesta týkajúca sa verejného obstarávania. „Radnica to zdôvodnila časovou tiesňou, keďže ide o financie zo Slovenského zväzu cyklistiky a tie musia byť preinvestované do konca novembra. No aj napriek tomu, keď má mesto určené vnútorné predpisy, musí ich dodržiavať,“ dodáva A. Ernst.

Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku