Skončí nové „vezedeenko“ na súde?

Skončí nové „vezedeenko“ na súde?

(šaja) – Uplynulý týždeň sme vás informovali o tom, že poslanci odsúhlasili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o prideľovaní bytov. V novom návrhu sa prešlo od žrebovania k poradovníkom na základe dátumu podania žiadosti.
V prvom poradovníku budú všetci uchádzači s podanou žiadosťou a v tom druhom budú tí, ktorí budú spĺňať podmienky schválené vo VZN.

Jedno VZN už pred časom poslanci schváli, ale napadol ho prokurátor. Poslanci sa z neho poučili. „Nariadenie, ktoré v utorok minulý týždeň mali schváliť, už bolo bez chýb, ktoré vtedy namietal prokurátor,“ uviedol hlavný kontrolór mesta Ing. Alexander Ernst, PhD. Vtedy bolo problém v tom, že podmienkou pridelenia mestkých bytov bolo, že žiadateľ musel mať trvalý pobyt na území mesta v trvaní päť rokov. Prokurátor ale namietal, že podmienka je nad rámec zákona a že je diskriminačná.

Upozornení boli, ale...

Poslanci teraz dodatočne doplnili inú podmienku a to, že uchádzač musí mať trvalý pobyt na území mesta minimálne v trvaní dvoch rokov. „Poslanci to schváli aj napriek tomu, že ich právnička upozornila, že to je znovu nad rámec zákona,“ uviedol hlavný kontrolór Alexander Ernst. „Poslanci majú slobodnú vôľu, hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. Pri prevzatí mandátu sľubovali, že budú dodržiavať právne normy. Upozornení boli.“ dodal.

 
Poslanci schválili novinky ohľadom pridelenia bytov. Žiadateľ podľa ich rozhodnutia musí mať trvalý pobyt v Prešove v trvaní dvoch rokov.

Ako ďalej uviedol, na radnici sú kontrolné mechanizmy, a neraz sa stalo, že hlavný kontrolór musel požiadať primátorku mesta, aby isté uznesenie nepodpísala, lebo bolo nevýhodné pre mesto, alebo bolo nad rámec zákona. Bolo na primátorke mesta, či to akceptovala alebo nie. „Ďalším kontrolným stupňom je dohľad prokuratúry, ale môže to skončiť aj na súde.“ O vyjadrenie sme požiadali aj radnicu. „Podmienku trvalého pobytu v meste Prešov schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na základe poslaneckého návrhu. Ak bude prokuratúra znova namietať, v konečnom dôsledku rozhodne súd,“ uviedla pre náš denník tlačová referentka Lenka Novotná.

Foto: www

Diskusia k článku