Mesto zavádza občanov tohto mesta. Tvrdia poslanci!

Mesto zavádza občanov tohto mesta. Tvrdia poslanci!

Koľko nezaplatených záväzkov má vlastne mesto tento rok na svojich pleciach? Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sme sa dozvedeli, že mesto má neuhradené záväzky za 2,24 milióna eur. Pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti, sú podľa primátora Pavla Hagyariho len vo výške 1, 36 milióna eur. Dôvodom ich nezaplatenia je vraj výpadok daní z príjmu fyzických osôb za minulý rok. Mnohí poslanci opäť upozornili na zavádzanie občanov zo strany mesta a že dlhy sú oveľa vyššie.

Celková suma záväzkov podľa nových prepočtov pracovníkov mestského úradu je 2 244 614,06 eur. Z toho po lehote splatnosti je 1 360 600, 13 eur. Najväčším záväzkom v lehote splatnosti je vraj záväzok voči spoločnosti Tatran Prešov, s.r.o. vo výške 843 729,89 eur z titulu vynaložených investícií nájomcom Mestskej haly (Tatran Prešov, s.r.o.)
 
Poslanci v poslednom čase už pritvrdzujú a upozorňujú podľa nich na zlý chod samosprávy.
„V rozpočte na rok 2013 nie sú peniaze na záväzky z minulého roka. Z podielov dane 2013 nemôžeme platiť záväzky z prechádzajúcich rokov, porušil by sa tak štatút mesta,“ na tento fakt upozornil poslanec Igor Andrejčák nielen na pondelkovom zastupiteľstve, ale  aj vo februári finančnú komisiu. Podľa neho je nanajvýš zaujímavé, že v zozname nezaplatených dodávateľských faktúr k 30. januáru 2013 figurovali aj faktúry po dobe  splatnosti ešte z roku 2008, ale aj také, ktoré nie sú a ani neboli kryté rozpočtom. Poukázal aj na šokujúco rýchlo sa vyrovnávajúce mestské dlhy. „Dlhy, o ktorých informovala radnica vo februári, boli vo výške 4,9 milióna eur. Teraz, akoby zázrakom, suma klesla.“ Dodal, že mesto robilo všetky kroky pre to, aby fiktívne znížilo dlhy mesta. Podľa neho suma 2, 24 milióna eur, ktorá sa uvádza v materiáli, ktorý bol pred zastupiteľstvom predložený poslancom, je dosť ďaleko vzdialený pravde.
 
Mnohí poslanci tiež opäť v niekoľkohodinovej diskusii upozornili aj na to, že záväzky, ktoré mestu vznikli, boli aj neboli kryté rozpočtom v roku 2012. Záväzok, ktorý nie je krytý rozpočtom na rok 2013,  je napríklad záväzok voči mestským firmám.
 
Poslanec Richard Drutarovský na zastupiteľstve vystúpil zo žiadosťou tieto záväzky uhradiť cez rozpočtové opatrenie. Na pretrase boli najmä faktúry, ktoré má mesto vyplatiť Technickým službám mesta Prešov, a.s. Riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej na prešovskej radnici Miroslav Hudák vyrukoval  pre so šokujúcim argumentom. „Ide o dotáciu, keďže mesto nemalo peniaze, podniku ju neuhradilo. Stratili na ňu nárok. Možno sa to ešte vyrovná v rámci strát ku koncu roka.“
 
Poslanec Michal Kaliňák, ostro vystúpil hlavne kvôli objednávkam, ktoré technické služby  nemali kryté. „Kto si objedná tovar, keď na neho nemá peniaz? Technické služby tu vykazujú dvadsaťsedem objednávok nekrytých rozpočtom. Nevedie toto ku konkurzu?“ pýtal sa riaditeľa technických služieb Jozefa Višňovského poslanec.
 
Podľa poslankyne Andrey Turčanovej nie je hospodárenie v tejto mestskej firme správne. Bývalej riaditeľke technických služieb stačilo na hospodárenie 2 900 000 eur. „Terajšiemu riaditeľovi bolo schválených 3 300 000 a minul ďalších 700 000 navyše s odôvodnením, že on za to nemôže, že za to môže mesto, že oni sú obchodná spoločnosť a jej stopercentným akcionárom je mesto Prešov. To znamená, že on obviňuje svojho vlastníka, že mu neplatí,  ale veď on by mal robiť všetko preto, aby ten vlastník mal z neho  ešte zisk a nie naopak,“ myslí si poslankyňa. 
 
Výkonný riaditeľ TSmP, a.s. Jozef Višňovský argumentoval, že robia len to, čo si u nich mesto objedná.  „Fungujeme na zmluvnom vzťahu. Mesto si služby objednalo, naši zamestnanci to vykonali, mesto nezaplatilo,“ reagoval. Jozef Višňovský  sa snažil vysvetliť aj veľké množstvo dodatkov, na ktoré upozornil poslanec Richard Drutarovský. „Tie vznikajú po tom, ako poslanci schvália rozpočtové opatrenia. Schválite napríklad rekonštrukciu ihriska. My dostaneme od mesta dodatok a urobí sa to,“ vysvetlil výkonný riaditeľ.
 
Kolegov poslancov v pléne podporil aj Vasiľ Janko. Ten chcel tiež poukázať, že vyčíslená suma záväzkov nie je pravdivá.  „V tabuľke, ktorú nám úradníci predložili, ani zďaleka nie sú všetky záväzky. Napríklad pre dopravný podnik tu chýba 700 000 eur, ktoré im mesto nevyplatilo v minulom roku a neplatí ani tento rok, hoci tvrdia, že peňazí je už dosť,“ zhodnotil. Rudolf Dupkala zase upozornil na to, že medzi neuhradenými záväzkami sú aj nízke sumy od 32  eur. Nemohol uveriť tomu, že by ich mesto nevedelo preplatiť.
 
Poslankyňa Mária Čížiková predniesla po dohode s poslancami ich žiadosť adresovanú úradu.
Žiadajú podrobný zoznam nekrytých objednávok. V prijatom uznesení žiadajú primátora mesta Pavla Hagyariho, aby pripravil návrh rozpočtového opatrenia na vyrovnanie záväzkov mesta neuhradených v roku 2012 krytých rozpočtom a predložil tento materiál do májového zastupiteľstva. Ďalej aby predložiť zoznam všetkých objednaných tovarov a služieb v minulom roku, ktoré neboli kryté schváleným rozpočtom mesta, aj s menami zodpovedných osôb za vystavenie nekrytých objednávok. Za uznesenie hlasovalo 18 poslancov, proti nebol nikto, päť poslancov sa hlasovania zdržalo.

Diskusia k článku