Vedenie Technických služieb mesta Prešov a.s. upozorňuje na alarmujúcu situáciu.

Vedenie Technických služieb mesta Prešov a.s. upozorňuje na alarmujúcu situáciu.

Môže sa aj stať, že niektorý dodávateľ podá návrh na konkurz

Za minulý rok nevyplatilo mesto Prešov technickým službám z dôvodu nedostatku financií 746 120,05 eur. Upozornil na to aj výkonný riaditeľ spoločnosti Jozef Višňovský. Ak sa v najbližšom čase situácia nevyrieši, predstavenstvo technických služieb bude musieť odsúhlasiť kontokorentný úver. Jeho členovia však doteraz nie sú schválení. Čo potom na to subdodávatelia technických služieb?

Splatenie dlhov z mestskej kasy či úver?
 
Mesto Prešov má s technickými službami zmluvu už od roku 1996.  „Technické služby mesta Prešov a.s. denne vykonávajú činnosti vyplývajúce zo zmluvných záväzkov voči mestu Prešov včas, kvalitne a zodpovedne. Alarmujúca situácia je však v ich financovaní z mestského rozpočtu, keď takmer denne dostávame písomnú informáciu o úmysle neuhradiť konkrétne faktúry z roku 2012 a to z dôvodu nedostatku financií v rozpočte a o ich zaradení do evidencie záväzkov voči technickým službám ďalšieho rozpočtovaného obdobia, teda do roku 2013,“ opísal nelichotivú situáciu technických služieb v liste adresovanom Miroslavovi Hudákovi,  sekretárovi Finančnej komisie mestského úradu,  výkonný riaditeľ Jozef Višňovský.  Upozornil tiež, že ku koncu februára suma neuhradených faktúr bola vo výške 746 120,05 eur. Výška pohľadávok TSmP, a.s. celkom predstavuje 1 190 000 eur. A za čo? „Mesto si od nás objednáva služby, ktoré vykonávajú naši zamestnanci. Pohľadávky voči mestu tvoria deväťdesiat percent všetkých pohľadávok našej spoločnosti,“ vysvetlil riaditeľ.
 
Slepá ulička?
 
V liste výkonný riaditeľ Jozef Višňovský tiež uvádza, že nastali určité problémy aj s ich dodávateľmi. V rozpočtovom opatrení č. 1, ktoré bolo prijaté mestským zastupiteľstvom na začiatku tohto roka, získali technické služby 200 000 eur. Tie však neriešia ich naliehavý problém. Z tejto sumy svoje záväzky voči hlavným dodávateľom nie sú schopní vyplatiť. Jozef Višňovský preto vystúpil s jasnou požiadavkou. Žiada dofinancovanie záväzkov mesta voči technickým službám v plnej výške formou rozpočtového opatrenia.
 
V prípade, že by mesto dlhy nevyrovnalo, podľa Jozefa Višňovského bude musieť predstavenstvo riešiť aktuálny problém kontokorentným úverom. Výška úveru by mala byť 600 tisíc eur.
 
O probléme technických služieb včera na mestskom zastupiteľstve vypukla búrlivá debata. „Nesmieme mať kontrolu,  nesmieme byť členovia predstavenstva technických služieb, ale na druhej strane sme legitímni, aby sme im schvaľovali úver a ďalšie financie,“ vyjadrila svoj postoj mestská poslankyňa Andrea Turčanová  Situácia je podľa niektorých poslancov viac ako vyhrotená. „Technické služby sú vo vážnej situácii, nemôžeme sa tváriť, že o nej nevieme. Sám riaditeľ v liste tvrdí, že  od začiatku roku platí nová legislatíva, novela obchodného zákonníka,  podľa ktorej je faktúry potrebné platiť do tridsiatich dní. V technických službách je s tým problém a navrhuje, aby mesto Prešov ako vlastník technických služieb, schválilo kontokorentný úver. Lenže teraz je problém schváliť tento úver, keď predstavenstvo spoločnosti nie je riadne stanovené,“ uviedol pre Prešovský večerník poslanec Richard Drutarovský. Dodávame, že traja  členovia, Richard Drutarovský, Andrea Turčanová a Karol Kyslan neboli ešte vymenovaní do predstavenstva TSmP, ale zastupiteľstvo ich členstvo schválilo.  Na druhej strane je poslanec Stanislav Grega a neposlanec  Richard Hympán, ktorí boli zastupiteľstvom odvolaní.
 
 „Môže sa stať, že niektorý z dodávateľov z dôvodu, že mu  nebudú jeho faktúry preplácané včas, môže podať návrh na konkurz a potom sa môže stať, že  tento konkurz naozaj bude vyhlásený a to robia veritelia, teda subdodávatelia technických služieb. Správca konkurznej podstavy tak následne môže začať rozpredávať majetok, siahne na účty technických služieb... Na to je zákon o konkurze, aby si ho veriteľ mohol uplatniť,“ dodáva Richard Drutarovský.

Diskusia k článku