Mládežnícky parlament Prešova zaujal aj TV Euronews

Mládežnícky parlament Prešova zaujal aj TV Euronews

Mládežnícky parlament Prešova (MP2) po siedmych rokoch svojej existencie výrazným spôsobom zefektívnil svoju činnosť. S novým (re)štartom prišiel projekt Misia Prešov, ktorý finančne podporila Európska komisia a úspešne spropagovala celoeurópska televízia Euronews.

Hlavným cieľom projektu Misia Prešov je zvýšiť záujem o verejné dianie a vzbudiť lokálpatriotizmus mladých ľudí žijúcich, študujúcich alebo pracujúcich v meste Prešov cez aktívne zapájanie sa do života v meste, obohacovanie jeho činnosti nápadmi, podnetmi
a vytváranie príležitosti pre mladých.

„Týmto zaktivizovaním mladých chceme podporiť ich kreativitu, aktívne občianstvo
a dopomôcť k odstraňovaniu pasivity, ktorá je u súčasných mládežníkoch veľkým problémom. Chceme vytvoriť priestor pre možnosť informálneho učenia sa mladých ľudí, pripraviť ich na budúce zamestnanie a získavať rôzne potrebné zručnosti. Mladí tak budú mať možnosť vyjadriť sa k otázkam, ktoré sa ich priamo alebo nepriamo týkajú, čím sa eliminuje súčasný trend „o nás, bez nás,“
bližšie vysvetlila zámery uvedeného projektu Lucia Kažimirová, koordinátorka projektu a aktívna členka MP2. 
 
Primárnym výstupom projektu, a teda niekoľkomesačnej práce mladých ľudí, by malo byť vytvorenie Mládežníckeho mestského zastupiteľstva, ktoré by tvorilo veľkú sieť mladých z rôznych komunít mesta a zastrešovalo tak mládežnícku politiku v meste Prešov. 
 
Parciálnou časťou projektu sú aj otvorené diskusie s názvom tzv. „Open Voices“ – stretnutia mladých ľudí  diskutujúcich na rôzne témy
s cieľom vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, budovanie si schopnosti argumentácie, či osvojovanie nových myšlienok
a postojov.
 
Koncom marca prišiel do Prešova aj štáb celoeurópskej televízie Euronews, ktorý strávili s predstaviteľmi mládežníckeho parlamentu dva dni. „Ich hlavným zámerom bolo zachytiť naše rôznorodé aktivity, ktoré realizujeme v meste a ukázať verejnosti konkrétny pozitívny príklad spolupráce mládeže a samosprávy,“ priblížila natáčania Veronika Gubová, členka MP2.

Diskusia k článku