Obyvatelia Ulice Pri mlyne: Prechádzaním riskujeme životy!

Obyvatelia Ulice Pri mlyne: Prechádzaním riskujeme životy!

(šaja) – Už toho majú plné zuby! Obyvatelia žijúci na Ulici Pri mlyne denne riskujú svoje zdravie a svoj život. Pri prechádzaní cez cestu neďaleko zastávky Škára totiž nie je priechod a ani chodník a prejsť na druhú stranu je takmer nemožné. Kompetentných vyzývajú, aby im názorne ukázali, ako majú bezpečne prejsť na druhú stranu cez cestu, po ktorej sa premáva množstvo áut. Obavy majú hlavne mamičky s deťmi v kočiari. Riešenie je pripravené, ale zdá sa, že na jeho realizáciu sa ešte načakáme.

Mesto nás ignoruje

Okrem toho, že na tejto ulici nemajú obyvatelia kanalizáciu, o čom sme vás už informovali, riešia aj tento závažný problém. „Žiadam kompetentných mesta Prešov, aby nám prišli ukázať, ako sa má táto mamička s kočiarom z Ulice Pri mlyne, Prešov bezpečne dostať na druhú stranu, na zastávku Škára, cez cestu Solivarská. Dlhodobo žiadame mesto o vybudovanie chodníka k najbližšiemu priechodu pre chodcov, alebo o samotný priechod z dôvodu bezpečnosti obyvateľov, ktorí žijú na spomínanej adrese. 
„V danej lokalite žijú mladé rodiny s deťmi, ktoré dennodenne musia danú trasu absolvovať, aby odprevadili svoje deti do školy. Mesto dlhodobo tento problém ignoruje a hazarduje so životom týchto obyvateľov. Mesto absolútne nie je súčinné pri ochrane osoby, rodiny a majetku nachádzajúceho, čím nerešpektuje naše práva podľa zákona 369/1990 Zbierky Zákona o obecnom zriadení,“ hovorí Daniel. 
 

Na ceste chýba priechod pre chodcov a nenájdete tu ani chodník

Riešnie až o rok?
 
Stanovisko k problému nám poskytol poslanec Výboru mestskej časti číslo 5, Miroslav Benko. Ako uviedol, riešenie nepriaznivej dopravnej situácie na úseku na Solivarskej ulici je súčasťou rekonštrukcie predmetnej komunikácie v rámci projektu Prešov – most cez Sekčov. 
„Uvedený projekt stavby rieši vybudovanie štvorpruhovej komunikácie v prieťahu Solivarskej ulice s dobudovaním ďalšieho mostného objektu cez rieku Sekčov, rekonštrukciu križovatky ciest ulíc Solivarská – Švábska, ako aj dobudovanie cyklochodníka a chodníka pre peších. Predmetná rekonštrukcia cesty a cestného príslušenstva zabezpečí dopravné koridory pre všetkých účastníkov cestnej premávky v súlade s príslušnými technickými normami,“ povedal Miroslav Benko. Uvedená stavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, kde mesto v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja podmienilo implementáciu rekonštrukcie predmetnej stavby aj dobudovaním spomínaných dopravných koridorov pre peších účastníkov cestnej premávky. „Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie v decembri minulého roku. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia je v prvej polovici tohto roku. Stavba je naplánovaná na obdobie rokov 2019 až 2021,“ uzavrel poslanec. 
 
Foto: www

Diskusia k článku