R. Mochnacký: „Občan má v tomto pravdu, keď píše, že stromy sú neodborne orezávané“

R. Mochnacký: „Občan má v tomto pravdu, keď píše, že stromy sú neodborne orezávané“

(pv) - Nedávno sme do redakcie dostali podnet od Prešovčana Martina Kovalíka týkajúci sa mestskej zelene. Neskrýval svoje pohoršenie nad tým, ako mesto zaobchádza so zeleňou.

„Dobrý deň, dovolím si týmto vyjadriť svoj nesúhlas so spôsobom ako mesto v súčasnosti nakladá s mestskou zelenou. Súčasnú situáciu si interpretujem tak, že mestská zeleň sa stala zdrojom drevnej suroviny a ak sa vysadí nová, tak len preto, aby skrášlila parkoviská. Nakoľko podľa môjho názoru istá časť vyrúbaných stromov bola zdravá a zároveň to boli u nás pôvodné druhy. Ak sú vykonávané prerezávky zelene, sú vykonávané neodborne. Rezné rany nie sú nijakým spôsobom ošetrované tak, že sú stromy priamo vystavené vplyvu rôznych druhov infekcii. A tak sú odsúdené na neskorší výrub z dôvodu napríklad hubovej alebo inej infekcie. Odhadujem, že ani provízie za vykonaný zásah do zelene nie sú najnižšie. S týmto prístupom o pár rokov môže veľmi ľahko nastať situácia, že okrem parkovísk nebude v meste žiadna iná zeleň. Myslím, že fenomén klimatickej zmeny nie je v tejto súvislosti nutne ďalej analyzovať. Ďalej je týmto spôsobom výrazne narušená vodo a vetro zádržná schopnosť krajiny. Ak prídu prívalové dažde, ich dopad bude pravdepodobne opäť do značnej miery ničivý, keďže zložky ekosystému mesta, ktoré sa podieľajú na regulácii mikroklímy sú systematicky narúšané. A takto sú nepriamo ohrozované životy, zdravie a majetok obyvateľov mesta. Za svojich dvadsaťsedem rokov, čo žijem v tomto meste sa nepamätám na taký intenzívny výrub ako v posledných štyroch, piatich rokoch. Najnovšie, ak sa rekonštruuje nejaké detské ihrisko, ako je napríklad pri Centrále, tak sa namiesto trávnika použije štrk, aby sa tam ešte viac zvýšila prašnosť. Podobná situácia je aj v zrekonštruovanom Centrume. Stromy sú živé entity, ktoré sú schopné vnímať, vzájomne komunikovať a dynamicky reagovať na meniace sa podmienky, toto sú výsledky súčasného výskumu. Súvislý porast zelene, ako napríklad les, si za horúcich slnečných dni dokáže sám „privolať“ zrážky. Najnovšie sa zo zelene stal politický populizmus, čo považujem za absurdné. Obavám sa, že vedenie mesta v tejto otázke nie je kompetentné. Takto benevolentné voči žiadostiam o výrub mesto zrejme ešte nebolo. Pneumatiky s vysadenými kvetmi namiesto zdravých stromov a krov a rozkladajúce sa pne rozhodne nepovažujem za estetické.“
 
O názor sme poprosili poslanca mestského zastupiteľstva Rastislava Mochnackého, ktorý je zároveň záhradným architektom a táto problematika mu je teda blízka.
 
„V princípe má tento občan pravdu. Stále ten štandard údržby zelene nie je taký, aký by mal byť. Problém je, že kedysi v deväťdesiatich rokoch v meste Prešov došli k názoru, že je dobré takéto služby „sourcingovať“. Teda brať od externých služieb a nemať vlastnú zložku pod kontrolou mesta, ktorá by to vykonávala. Dnes po tých rokoch, a, samozrejme, možnostiach eurofondov a rôznych dotácii sa už javí, že ten systém, ktorý teraz, je neudržateľný a nie je dobrý. Do budúcna by som navrhoval, aby časť údržby prevzalo mesto a aby sa vytvorila normálna organizačná zložka, ktorá bude riadiť tú údržbu zelene. Ďalej nejaká zložka, ktorá bude sústreďovať dokumentáciu alebo odborné veci, teda bude viesť pasport zelene, bude pravidelne vyhodnocovať stav jednotlivých kľúčových drevín, všetky bude mať zinventarizované a podobne. Aby sme mali prehľad o mestskej zeleni. Aby sme vedeli, ktorý pozemok si vyžaduje akú údržbu, ktorý trávnik bol kedy kosený alebo hnojený. Máme napríklad veľmi malé množstvo trvalkových a letničkových výsadieb, mobilnej zelene a na druhej strane sú po meste rozmiestnené veľké množstvo veľmi škaredých a takých, verejný priestor poškodujúcich kamenných kvetináčov, v ktorých sú polomŕtve dreviny, o ktoré sa nikto nestará. O to všetko by sa malo starať nejaké oddelenie, ktoré bude ľudsky aj odborne posilnené. Aj preto si myslím, že by sa mal do budúcna vytvoriť nejaký útvar, napríklad nazvime ho Útvar hlavného záhradného architekta mesta, kde by sa všetko toho sústredilo. Potom by malo mať mesto organizačnú zložku, kde by boli záhradníci, teda odborný pracovníci, ale aj napríklad nezamestnaní na jednoduchšie práce, ktorí by sa starali o základnú údržbu a boli by pod stálou odbornou kontrolou,“ hovorí Rastislav Mochnacký.
Súčasne dodáva, že „orez každého stromu je doslova alchýmia. Nemôžete tak isto orezávať lipu ako napríklad orech. Každý strom si vyžaduje individuálny prístup. Keď sme už pri tých lipách, tak práve tie boli v minulých rokoch poškodzované. Boli neodborným, ba až diletantským spôsobom orezávané. Mnohé sú dodnes poškodené, majú sekundárne koruny, dochádza k výtokom miazgy a sú napadnuté chrobákom zvaným cifruša. Teda občan má v tomto pravdu keď píše, že stromy sú neodborne orezávané a následne nie sú ošetrené a dôsledkom toho sú napadnuté rôznymi chorobami a postupne hynú. Ak mesto neposilní túto oblasť ľudsky, kapacitne a intelektuálne a nebude mať väčšiu kontrolu v Prešove, nikdy nedostaneme zeleň na vyššiu úroveň. Niečo z odborného hľadiska by mal priniesť aj Manuál verejných priestorov, ktorý sa bude zaoberať zeleňou a mal by definovať základné pravidlá.“ 

Diskusia k článku