Obyvatelia Sekčova sú proti výstavbe polyfunkčného objektu: Zničí sa zeleň, zhorší sa doprava

Obyvatelia Sekčova sú proti výstavbe polyfunkčného objektu: Zničí sa zeleň, zhorší sa doprava

(pv) - Na Sekčove by mal vyrásť polyfunkčný objekt. Vydané je územné rozhodnutie. Tento zámer sa ale nepáči obyvateľom tejto mestskej časti.

Plánovaný polyfunkčný objekt by sa mal nachádzať na uliciach Magurská a Vihorlatská. Podľa územného rozhodnutia, ktoré vydalo mesto Prešov začiatkom februára tohto roku, je plánovaná funkcia stavby v súlade s územným plánom. Plánovanú výstavbu „odobril“ aj odbor hlavného architekta mesta s požiadavkou doplnenia chodníka k detskému ihrisku od novo navrhovaných vežových domov a s tým spojené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
 
Svoje stanovisko pridal aj Odbor dopravy a životného prostredia, ktorý súhlasil s územným rozhodnutím a so zriadením vjazdu z miestnej komunikácie na Magurskú ulicu. Objekt by mal byť ako kombinácia štyroch deväťpodlažných bytových domov s parkovacími miestami. V nich by sa mali nachádzať apartmány a garsónky i jedno a dvojizbové byty. S plánovanou výstavbou nesúhlasia obyvatelia sídliska Sekčov. Myslia si, že dôjde k zhoršeniu životného prostredia. Účastníci konania na územnom konaní totiž vzniesli viacero námietok, medzi nimi napríklad aj zhoršenie životného prostredia občanov, zastavanie zelene či prehustenie oblastí parkovacími miestami. Ďalšou pripomienkou bola už teraz katastrofálna dopravná situácia na sídlisku Sekčov, nedoriešené parkovanie pre zamýšľaný polyfunkčný objekt. Týmto námietkam stavebný úrad nevyhovel.
 

Obyvatelia tejto mestskej časti aj naďalej upozorňovali na zhoršenie životného prostredia. V polovici apríla Stavebný úrad na elektronickej tabuli mesta zverejnil informáciu, že voči tomuto rozhodnutiu mesta bolo podané odvolanie. Medzi dôvodmi bolo aj to, že plánovaná výstavba objektu zničí a zredukuje zeleň, zhorší už aj tak zlú dopravnú situáciu – parkovanie i pohyb vozidiel, zvýši sa hluk, prach i dym.
Občania v odvolaní pridávajú aj možné riešenie: „Mesto Prešov vlastní ešte dostatok pozemkov na výstavbu polyfunkčných komplexov – blízko sídliska Sekčov, v lokalite územnej časti Ľubotice. Tu je podľa nášho názoru aj dostatok priestoru pre obytné domy a aj pre zeleň a parkovacie miesta pre autá.“

Foto: www 

Diskusia k článku