Preplnené malé smetné koše: Problém, ktorý akútne riešia

Preplnené malé smetné koše: Problém, ktorý akútne riešia

(šaja) - Preplnené malé smetné koše na sídliskách pri chodníkoch, ale aj v okolí rieky Torysy – toto trápi Prešovčanov už niekoľko dní. Zaujíma ich, prečo k tejto situácii došlo a kedy sa zmení.

„Odpadky sú všade, sú pohádzané aj okolo košov. Neporiadok je pri amfiteátri, pri rieke Torysa, ale aj po sídliskách,“ dozvedáme sa od obyvateľov.

„Neviem komu mám adresovať svoj podnet, keďže som na stránke mesta nenašla informáciu, kto zabezpečuje údržbu smetných košov pri chodníkoch. Ide o smetné koše pri chodníku okolo Lanového centra, konkrétne od sídliska k Toryse, ktoré sú preplnené odpadkami už minimálne dva týždne. Plné koše sú aj na chodníku pri Toryse v úseku od hate po most na Bajkalskej ulici. Preplnené koše boli dlho aj na Šmeralovej ulici, ale tie sú už vyprázdnené, aj keď neviem, či ich nevyprázdnil niekto z obyvateľov,“ píše sa na stránke mesta v sekcii podnety občanov. 
 
 Prešovčania sa sťažujú na preplnené koše.

Stanovisko k situácii nám poskytla radnica. „Výber odpadkových košov s odvozom v zmysle uzatvorenej zmluvy vykonávala do decembra minulého roku spoločnosť Záhrada Real, následne od 1. 1. 2018 spoločnosť MP Kanal, ako víťaz súťaže, uskutočnenej v rámci Elektronického kontraktačného systému, prostredníctvom svojho subdodávateľa,“ uviedol tlačový referent Milan Grejták. Ako dodal, aktuálne túto činnosť, ako aj čistenie mesta, zabezpečuje mestská akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov. V týchto dňoch pracuje v režime podľa dohodnutého harmonogramu. 
 

Oslovili sme aj akciovú spoločnosť Technické služby mesta Prešov. Ako zo stanoviska Ing. Ingrid Mihaľovej z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy vyplýva, spoločnosť prevzala túto činnosť len pred dvomi týždňami. „Spoločnosť TSmP, a. s. podala mestu pomocnú ruku pri zabezpečovaní služby a to vyprázdňovania malých smetných košov v meste Prešov. Danú službu sme začali zabezpečovať na základe požiadavky mesta, v súčasnosti máme podpísanú zmluvu (podpis zmluvy 10. 5. 2018), na základe ktorej danú službu zabezpečujeme podľa zoznamu a harmonogramu poskytnutého mestom. Mestu sme navrhli upraviť daný harmonogram tak, aby postačoval potrebám občanov, a aby sa zabezpečila dostatočná čistota mesta. Taktiež sme navrhli riešiť výmenu vložiek do košov skrz ich dezolátneho stavu a nepostačujúceho objemu naplnenosti jednotlivých malých smetných košov.“
 
Foto: www

Diskusia k článku