Betón tu, betón tam a povolenie nikde

Betón tu, betón tam a povolenie nikde

Nové obchodné centrum v centre mesta už od samého počiatku sprevádzajú rôzne „čudesnosti“. Od holandského investora po českého a možno ďalšieho...

Od prvého projektu  po zmenu na veľkú opachu, o ktorej sme ani z mesta nedostali priamu odpoveď. Momentálne tam vraj „našli“  granát bez poistky. Ale nedalo nám a spýtali sme sa na mestskom úrade, že prečo je tam taký čulý stavebný ruch, prečo sa zakladá stavba a odpovede sme dostali také, aké sme dostali. Ak sa považuje toto za archeologický prieskum a tieto betónové piloty, železné konštrukcie 
v zemi že sú pažením a oporou  na vrchnú stavbu, tak naozaj neviem. Asi aj preto sa o uvedenú stavebnú činnosť začali zaujímať aj iné orgány. Fotky prikladáme.
 

Skúste si urobiť laický názor. Ide asi o zakladanie stavby? Bolo vypísané  alebo schválené tajné stavebné konanie? NIE, lebo takúto odpoveď sme dostali z mesta. Nie sme proti samotnej výstavbe, proti novým šanciam pre Prešov, ale nie za cenu megalománie a na úkor občana. Prvotný projekt bol schválený zastupiteľstvom a odpoveď neprišla... 
 
Patrik Tomič Uverejňujeme aj otázky a odpovede v plnom znení, ktoré sme zaslali a následne dostali z mesta:
 
Dobrý deň, poprosíme o nasledujúce informácie:

Je vypísané stavebné konanie na OC Forum?
- Do dnešného dňa nebol vytýčený termín ústneho pojednávania, v rámci ktorého bude prejednaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
 
V rámci archeologického prieskumu sa na stavbe betónuje, pripravuje sa základný podklad pre stavbu? Je to možné?
-V súčasnosti prebiehajú práce na pažení a stabilizácii okolitého terénu, ktoré súvisia:
- S odstránením stavby OD TESCO, 2 etapy búracích prác, na čo bolo  stavebným úradom vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené odstránenie stavby OD TESCO Prešov zo dňa 25.8.2017; 
- a s prácami na archeologickom prieskume. Archeologický prieskum je uskutočňovaný na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 7. 9. 2016.
 
Je stavba povolená?
- Na stavbu OC Forum zatiaľ nebolo vydané stavebné povolenie.
 
Bola odsúhlasená zmena pôvodného projektu, ktoré kedysi odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo?
- Na stavbu: Obchodné centrum FORUM Prešov bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 5.1.2018. 

Diskusia k článku