P. Tomič: „Spoluprácu so Slovenským olympijským výborom považujem za veľký úspech“

P. Tomič: „Spoluprácu so Slovenským olympijským výborom považujem za veľký úspech“

(dt) - Na pôde Slovenského olympijského výboru (SOV) bolo v pondelok 9. júla podpísané memorandum o spolupráci medzi SOV a občianskym združením Inštitút výchovy a športu. Podpísali ho prezident SOV Anton Siekel a prezident Inštitútu výchovy a športu, o. z., Patrik Tomič. Memorandum o spolupráci je založené na partnerstve subjektov neziskového privátneho sektora, ktoré je vytvorené na princípoch vzájomnej výhodnosti.

Spoločne si stanovili nemalé ciele, no do ich uskutočnenia sa pustia plnými silami. Budú sa snažiť o systematický rozvoj organizovaného i neorganizovaného športu, výchovu a vzdelávanie v športe. Ďalej je ich cieľom podpora telesnej kultúry a zdravého životného štýlu vo výchovno-vzdelávacom procese, výchova a vzdelávanie športových odborníkov, sociálna inklúzia a integrácia detí a mládeže, zvýšenie kvality života detí, mládeže a dospelých, rozvoj telesnej a brannej gramotnosti detí a mládeže, príprava a realizácia projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja športovej infraštruktúry. A napokon je to aj príprava a realizácia projektov v oblasti školského športu a športu pre všetkých ako aj organizovanie športových podujatí v rámci organizovaného i neorganizovaného športu.
 
„Cieľom je v podstate to, aby sa opäť šport rozšíril. Aby mladí začali športovať. Aj naše aktivity, ktoré už robíme, tomu svedčia. Svojím spôsobom je to všetko aj o motivácii. Je to taký návrat k masovému športu a k hlavným olympijským myšlienkam v rámci športu,“ hovorí Patrik Tomič, prezident Inštitútu výchovy a športu, o. z.
 

A. Siekel (vľavo) a P. Tomič počas slávnostného aktu podpisu memoranda. 
 
Téma prešovského športu je častokrát skloňovaná. Ako hodnotí šport v našom meste Patrik Tomič? „V Prešove je veľa nadšencov, ktorí robia šport. Samozrejme, ako v každej jednej veci chýbajú peniaze, ale nie je to všetko len o peniazoch. Šport by mal byť v prvom rade rekreačný, potom vieme vytypovať talenty, ktorým sa vieme neskôr venovať a podporovať ich. Podmienky sú také, ako všade inde. Ľuďom, ktorí sa športu venujú, nedávamé úctu, skôr na nich nadávame. Pritom oni do toho dávajú svoje peniaze a voľný čas.“ Zo spolupráce má Patrik Tomič nesmiernú radosť. Verí, že spoločnými silami prispejú k rozvoju športu v Prešove. „Myšlienka je v tej masovosti, šport pre všetkych. Aby sa šport stal lepšou stránkou. A chcel by som ešte doplniť, že považujem za veľký úspech, že sa nám podarila takáto spolupráca so Slovenským olympijským výborom, Národným športovým centrom a to, že sme z Prešova, je pre nás ešte vačší úspech a záväzok, “ dodáva.
 
Partneri v memorande deklarujú, že budú rozvíjať a šíriť olympijské ideály, propagovať a podporovať olympijské hnutie, prirodzené prepojenie športu, vzdelania a kultúry, ako aj šíriť osvetu v rámci zdravého životného štýlu detí, mládeže a dospelých a zaväzujú sa, že budú spolupracovať na udržateľnom rozvoji slovenského športu a cestovného ruchu a podporovať prirodzené vlastenectvo slovenských občanov. 

Diskusia k článku