Odvolali konateľov spoločnosti Prešov Real

Odvolali konateľov spoločnosti Prešov Real

Návrh na zmenu zástupcov v obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o a zmenu jej Zakladateľskej listiny predložila poslancom na zastupiteľstve primátorka Andrea Turčanová. Zároveň navrhla, aby sa konateľkou stala terajšia prednostka Marta Dolhá. Dočasne, kým sa neukončí výberové konanie, najdlhšie však na šesť mesiacov.

Po ukončení výberového konania sa v spoločnosti Prešov Real nový konateľ stane zároveň aj výkonným riaditeľom. V dôvodovej správe primátorka Andrea Turčanová uvádza, že zmena z dvoch konateľov na jedného je navrhovaná z dôvodu zvýšenia efektivity vo vzťahu k plneniu úloh na základe zmluvného vzťahu s mestom. Očakáva rýchlejšie riešenia neodkladných záležitostí bez časových sklzov či nesúladu v konaní konateľov.

V diskusii mal poslanec František Oľha dve pripomienky. Upozornil, že nemôžu zvoliť konateľa na dobu určitú. To by totiž na obchodnom súde neprešlo. Zaujímalo ho tiež, akým spôsobom sa budú voliť členovia dozornej rady v obchodnej spoločnosti. Juraj Hudáč, ktorý situáciu v spoločnosti pozná dôverne, veď pred dvoma rokmi bol sám jedným z konateľov, konštatoval: „Situácia medzi Prešov Real a mestom je chorobná. Neviem pomenovať príčiny, ale zrejme sa to inak riešiť nedá. Podporíme tento návrh, aby sa situácia vyriešila.“

O konkrétnych dôvodoch odvolania sa nehovorilo

Poslanec Richard Drutarovský vyzval predkladateľku návrhu, teda primátorku, aby pomenovala dôvody odvolania konateľov. Vraj poslanci by ich mali vedieť. Chcel vedieť aj to, prečo ich nahradí, aj keď len dočasne, práve Marta Dolhá. Ocenil však, že sa bude konať výberové konanie. „Ideme teraz trendom, že sa budú robiť výberové konania vo všetkých spoločnostiach? Aké podmienky budú stanovené?“ kládol na adresu primátorky ďalšie otázky.

„Vzhľadom na to, že tí ľudia sa chcú zaradiť do pracovného procesu niekde inde, nebudem tu prepierať ich zlyhania. Dôvodov je viac, napríklad dodnes nie je ukončená účtovná závierka. Pani Marta Dolhá bude konateľkou preto, lebo pracovala na oddelení mestského majetku a mala na starosti obchodné spoločnosti, takže bude vedieť konať,“ reagovala na otázky Andrea Turčanová. Primátorka tiež vysvetlila, že výberové konanie radnica zorganizuje aj preto, lebo nový konateľ má byť aj výkonným riaditeľom. Konateľa volí zastupiteľstvo, ale výkonného riaditeľa nie. „Akonáhle bude jasný víťaz výberového konania, pani Dolhá v spoločnosti skončí,“ vysvetlila.

Hlavný kontrolór: Zákon nepozná dočasného konateľa

Alexander Ernst upozornil, že zákon nepozná pozíciu dočasného konateľa. Navrhol preto zmeniť organizačnú štruktúru obchodnej spoločnosti. „V minulosti som už navrhla zmenu organizačnej štruktúry, ale konatelia ju odmietli, preto som sa teraz rozhodla zmeniť Zakladateľskú listinu,“ vysvetlila primátorka. Poslanci napokon za návrh primátorky hlasovali. Podporilo ju 23 poslancov.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku