Poslanci boja sa projektov v „šuflíkoch“

Poslanci boja sa projektov v „šuflíkoch“

Na decembrovom mestskom zastupiteľstve búrlivú diskusiu vyvolala informatívna správa o stave investičných akcií za tento rok. Viacerí poslanci mali zásadné pripomienky. Reč bola aj o tom, či sa mesto znova vracia k situácii, keď sa za peniaze daňových poplatníkov vyrábali projekty a dokumentácie, ktoré skončili v „šuflíkoch“ úradu.

Správu predkladala vedúca oddelenia riadenia projektov Jana Vrteľová. Zdôraznila, že stavby, ktoré neboli ukončené, sú zaradené do plánu investičných akcií na rok 2019 s výhľadom na ďalšie dva roky. Poznamenala tiež, že do plánu investičných akcií zaradili všetky stavby, na ktoré sú už podpísané zmluvy a hlavne tie, na ktoré sú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky. „Ďalej tie, kde už bolo ukončené verejné obstarávanie a sú podpísané zmluvy o dielo aj tie, pri ktorých sme viazaní dodržať zmluvné podmienky a termíny,“ vysvetlila Jana Vrteľová.

Kedy sa urobia šatne na Tajchu?

Peter Krajňák poznamenal, že nie celkom rozumie metodike, akú úradníci zvolili. „Sú stavby, ktoré neboli dokončené z objektívnych dôvodov, ale ich premietnutie do plánu investičných akcií nie celkom korešponduje. Logicky by sme mali pokračovať, takže prioritu by mali mať nedokončené stavby,“ upozornil Krajňák.  Úradníkom adresoval niekoľko otázok a žiadal na ne odpovede. Zaujímal sa čo bude s plánovanou cyklocestou Šváby - Delňa - IPZ Záborské. Chcel preto vedieť, aký je aktuálny stav. „Projektová dokumentácia ešte nebola odovzdaná. Na túto trasu, podobne ako aj na iné cyklochodníky, budeme hľadať externé zdroje,“ informovala Jana Vrteľová. Krajňák hovoril tiež o futbalovom ihrisku na Tajchu. „Ťahá sa to už deväť rokov. Ihrisko už je, je aj oplotené a čiastočne urobená kanalizácia, ale kľúčom k aktívnemu športu je oprava šatní a dokončenie kanalizácie. Šatne sa pritom mali urobiť už v minulom roku,“ popísal situáciu Krajňák.  Nepáčilo sa mu, že v pláne investícií sú na túto akciu peniaze rozdelené. V roku 2019 suma 40-tisíc a 2020 110-tisíc eur. „Nemá to logiku, skúsme to nejako zjednotiť, aby sme potom nemuseli vymýšľať rozpočtové opatrenia,“ dodal a neskrýval, že za takú nelogickosť v správe aj pláne, bude mať problém zahlasovať. „Projektová dokumentácia k šatniam na Tajchu bola doplnená a teraz je na stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred ukončením. Až po jej schválení môžeme pokračovať ďalej,“ povedal o aktuálnom stave riešenia ihriska vedúci oddelenia investičnej výstavby Peter Dobiaš.

Na Solivare sa začínajú tvoriť dopravné zápchy

Rýchla výstavba rodinných domov v Dulovej Vsi a v lokalite Stavenec začína vytvárať zložitú dopravnú situáciu na Solivare. Upozornil na to poslanec Ľudovít Malaga. Plánuje sa tam ešte výstavba 600 rodinných domov a za nejaký čas sa budú kolapsy opakovať až príliš často. „Doprava zo satelitov sa bude zlievať na Zlatobanskej ulici. Problém je už aj na Kysuckej, cez ktorú prechádza čoraz viac áut, lebo inej cesty v smere na Sekčov a Šváby niet. My sa tomu nevenujeme, s poslancami sa absolútne nekomunikuje, ale stavebný úrad pokojne vydáva stavebné povolenia na domy,“ konštatoval Malaga. V tej súvislosti sa pýtal, čo je so štúdiou na prepojenia ulíc Zlatobanská a Jesenná. Malaga tiež otvorene hovoril o tom, že sa znova opakuje trend vyrábania projektovej dokumentácie „do šuflíka“. Podporil ho aj Peter Krajňák, keď zdôraznil, že mesto sa musí zaoberať výstavbou odľahčovacej cesty, lebo zahustenie dopravy je obrovské.  „Uvedomujem si, že riešenie je náročné, asi by bolo dobré zapojiť do toho aj samosprávny kraj, ale riešiť to musíme. Navrhoval by som urobiť o tomto probléme osobitné rokovanie,“ doplnil Krajňák. Aj na túto výzvu reagoval Peter Dobiaš. Informoval, že na základe štúdie sa teraz vypracováva projektová dokumentácia. Tá by mala byť dokončená do konca roka 2018. Pripomenul tiež, že žiadne dokumentácie neskončia v „šuflíku“. Budú v nich pokračovať. Pri niektorých stavbách boli dokonca urobené dodatky k zmluvám, aby sa mohli v roku 2019 dokončiť. Napokon poslanci hlasovali. Informatívnu správu podporili 20 hlasmi, jeden bol proti a piati sa zdržali.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku