Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 76,9 milióna eur

Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 76,9 milióna eur

Rozpočet mesta Prešov je vyrovnaný. Radnica bude hospodáriť so sumou 76,9 miliónov eur. Plánuje si však aj požičať. Dočerpá ešte tranžu z Európskej investičnej banky, teda 1,5 milióna eur, ale ešte si vezme úver v rovnakej sume. Schodok v rozpočte je 9,8 milióna eur a prebytok 5,82 milióna eur.

Návrh rozpočtu predkladala vedúca odboru ekonomiky a podnikania Martina Kolarčíková. „Príjmy sú rozpočtované na 70 miliónov, kapitálové príjmy na 9 miliónov a finančné operácie na 7 miliónov eur. Čo sa týka príjmov, počítame s rastom výberu z podielových daní podľa návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý predpokladal 4,5 percentný rast. Rátame so sumou 37,5 milióna eur,“ povedala o príjmových položkách v rozpočte Martina Kolarčíková.

Najviac peňazí pôjde do školstva

Školstvo a vzdelávanie zhltne okolo 32 miliónov eur. V tomto prípade hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst vyčítal zostavovateľom rozpočtu, že nezohľadnili nárast minimálnej mzdy pre školníčky, upratovačky a kuchárky zo 480 na 520 eur, ani valorizáciu nepedagogických zamestnancov či zvýšenie cien energií. „Dopad na rozpočet budú mať od septembra 2019 aj obedy zadarmo. Je potrebné prijať 27,5 zamestnancov do školských jedální a po rozšírení kapacít v materských školách na Čapajevovej, Važeckej a Sládkovičovej ulici, prijať 6 učiteliek. To znamená, že náklady sa zvýšia o 1,4 milióna eur,“ konštatoval v svojej správe Ernst.

Mestskú správu služieb stále nezlikvidovali


Spoločnosť nefunguje od roku 2013 a teda už 5 rokov sa ťahá proces zlikvidovania spoločnosti. Hlavný kontrolór Alexander Ernst dôrazne vyzýval vedenie mesta, aby to už vyriešilo. Pripomenul tiež fakt, že daň za odvoz a likvidáciu odpadu sa od roku 2013 nemenila a na vzniknuté výdavky dopláca mesto na úkor iných činností. Odporučil, aby sa tým tiež zaoberali. Kriticky sa vyjadril aj k plánovanému príjmu z predaja a prenájmu mestského majetku. „To sa nám nedarí dlhodobo. Minulý rok bol plán splnený len na 39 percent. Dôvodom je zrejme to, že mesto nemení koncepciu. Treba sa nad tým zamyslieť,“ dodal Ernst. Kriticky sa vyjadril aj k dotáciám pre dopravný podnik. „Mesto môže očakávať len také dopravné služby, aké dotuje,“ zdôraznil Ernst.

Na investície pôjde 5,5 milióna eur

Na strategický rozvoj vyčlenili v rozpočte 8,5 milióna a plán investičnej výstavby je nastavený na 5,5 milióna eur. Na všeobecno-prospešné činnosti, teda na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov je v rozpočte takmer 1,3 milióna eur. Najvyššiu položku v rozpočte tvorí presun 4 miliónov eur na dostavbu futbalového štadióna. Mesto plánuje v budúcom roku čerpať úver vo výške 1,5 milióna eur a tiež ešte dočerpá tranžu z Európskej investičnej banky, teda ešte 1,5 milióna eur.

Úradníci dostanú vyššie výplaty

Aj keď zamestnanci prešovskej radnice patria medzi pracovníkov verejnej správy, na nich sa 10-percentné zvýšenie miezd nevzťahuje. Šéfka finančného odboru Martina Kolarčíková však prezradila, že aj im porastú platy a to o 5 percent. Počítajú tiež s nárastom počtu opatrovateliek o 20. Dôvodom je to, že sa neustále zvyšujú požiadavky obyvateľov mesta. V budúcom roku ich bude k dispozícii celkom 100 a to znamená, že náklady na túto službu sa zvýšia na 1,1 milióna eur.

Mestské časti tentoraz peniaze nedostali

Už niekoľko rokov bolo zvykom, že na údržbu a investície dostávalo 7 výborov mestských častí (VMČ) istý objem financií, aby mohli riešiť akútne problémy v svojich štvrtiach. Teraz boli zaskočení, že očakávanú položku v rozpočte nenašli. Pred voľbami vyšli do ulíc a sľubovali svojim voličom, čo pre nich urobia, vyriešia, ako im pomôžu. Zrazu zistili, že to nebude také jednoduché.

Ľudovít Malaga z klubu Smer-SD, Most-Híd a nezávislí predložil návrh, aby odsúhlasili 120-tisíc eur pre každú mestskú časť. Zdôraznil, že v začatých projektoch chcú pokračovať. Celkom by išlo o 840-tisíc eur. Keď sa ho primátorka Andrea Turčanová opýtala, odkiaľ majú vziať potrebnú sumu, navrhol, že z kapitoly pre verejnoprospešnú činnosť a údržbu miestnych komunikácií. Na tú bolo v rozpočte vyčlenených 1,3 milióna eur práve preto, lebo radnica po novele cestného zákona musí vykonávať ďalšiu kompetenciu a čistiť chodníky v celom meste. Poslanci o Malagovom návrhu hlasovali. Za bolo 9 z nich, nikto nebol proti, ale 18 sa zdržali. Návrh teda neprešiel. Keď hlasovali o rozpočte ako celku, podporilo ho 26 poslancov.

Anna Košuthová
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku