Odhlasovali zmeny v rokovacom poriadku zastupiteľstva, mestskej rady aj komisií

Odhlasovali zmeny v rokovacom poriadku zastupiteľstva, mestskej rady aj komisií

Novela zákona o obecnom riadení priniesla niekoľko zmien, preto sa aj v prešovskom mestskom zastupiteľstve schvaľovali dodatky k rokovaciemu poriadku. Zdanlivo formálna záležitosť však opäť vyvolala búrku odporu. Tá sa týkala požiadavky, aby niektorí poslanci dostávali materiály aj naďalej v písomnej podobe. Radnica však chce, aby už rešpektovali digitálne zastupiteľstvo. Napokon, podklady na zasadnutie mávajú okolo 500 strán a poslancov je 31.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (MsZ)

Zmena sa týka návrhu rokovania o programe. Hneď v úvode zasadnutia sa bude schvaľovať program, ktorý musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina poslancov. Elektronická úradná tabuľa sa po novom zmenila na webové sídlo. „Ak je pri rokovaní menej poslancov ako nadpolovičná väčšina, primátorka môže rokovanie zrušiť. V pôvodnom zákone mala povinnosť zvolať ďalšie zasadnutie do 14 dní, po novom už termín nie je stanovený. Primátorka ho určí podľa svojho uváženia,“ povedal o zmenách vedúci odboru vnútornej správy Eduard Vokál. Ako ďalej dodal, stiahnuť niektorý bod z programu už nebude možné len podaním poslaneckého návrhu. Musí sa prijať uznesenie.

Všeobecná diskusia a interpelácie

Zmena bude aj v tom, že po vystúpení občanov bude automaticky nasledovať diskusia a interpelácie budú až na konci, lebo sa týkajú len členov mestskej rady a primátorky. Upresňujú sa aj veci okolo hlasovania. Zákon teraz presne stanovuje hlasovanie nadpolovičnou a trojpätinovou väčšinou. Ďalšou novinkou je, že hneď po podpise uznesení, dostanú poslanci informáciu cez webovú stránku. Poslanec Richard Drutarovský požiadal vedenie mesta, aby zabezpečili, nech aplikácia digitálne zastupiteľstvo funguje aj v mobiloch a tabletoch. Požiadal tiež, že ak je to možné, navrhuje, aby do systému zaintegrovali aj materiály na zasadnutie výborov mestských častí. Je za to, aby ich dostávali všetci členovia, nielen predseda. Tieto zmeny poslanci podporili 22 hlasmi.

Je webovka v poriadku?

Na potrebu preveriť to upozornil hlavný kontrolór Alexander Ernst. „Asi dva týždne existuje vyhláška Ministerstva financií SR o tom, čo všetko má spĺňať webové sídlo. Na úrade to doteraz nikto neriešil,“ vysvetlil Ernst.

Mestská rada je poradný orgán

Novela zákona dáva primátorke právomoc, koho pozve na zasadnutie mestskej rady, lebo je to poradný orgán. Tlačenie materiálov vyvolalo ďalšiu vlnu nevôle a protinávrh. Predložila ho Štefánia Andraščíková. Podľa neho každý poslanec, ktorý požiada o písomné vyhotovenie materiálov, dostane ich do schránky, ale bez príloh. Za tento protinávrh hlasovalo 23 poslancov, dvaja boli proti a jeden sa zdržal. Celok materiálu potom podporilo 22 poslancov.

Pri komisiách išlo o materiály aj čas

Poslankyňa Zuzana Tkáčová navrhla, aby sa do rokovacieho poriadku zapracovalo pravidlo, že zasadnutie komisií sa koná na úrade. V prípade výjazdových komisií by sa mal stanoviť čas len popoludní v čase o 12. do 14.hod. „Každý z nás má okrem poslaneckej činnosti aj svoju prácu, preto by sme to mali zladiť,“ povedala o svojom návrhu. Kolegovia ho podporili 22 hlasmi. Ľudovít Malaga sa zase vrátil k materiálom v písomnej podobe. „Som v majetkovej komisii, sú to závažné veci a ja si neviem predstaviť, že budem niekde na výjazdovom rokovaní a materiály budem hľadať v počítači. Navrhujem, aby poslanec, ktorý o to požiada, dostal materiály písomne tak ako neposlanec,“ žiadal Malaga. Aj o tomto návrhu sa hlasovalo a podporilo ho 25 poslancov. „Som smutná z tejto debaty. Hovoríme o elektronizácii spoločnosti a ja zrazu zistím, že by sme vám mali kúpiť tlačiarne a rozdať kancelársky papier. Robíme hanbu celému mestu,“ reagovala rozhorčene primátorka. Mení sa aj to, že výbory mestských častí si sami volia predsedu a podpredsedu. Dvaja overovatelia zápisnice sú zbytoční, preto ju už bude overovať len jeden.

Mimochodom, v minulom zastupiteľstve bol už dvakrát pokus upraviť rokovací poriadok tak, aby sa materiály v písomnej podobe odbúrali. Zakaždým návrh narazil na odpor. No a ani tretí pokus nedopadol lepšie.

Anna Košuthová
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku