Plán investícií vyvolal búrku nespokojnosti, odhlasovali len jednu časť

Plán investícií vyvolal búrku nespokojnosti, odhlasovali len jednu časť

Plán investícií na rok 2019 s výhľadom na obdobie 2020-21 vyvolal búrlivú diskusiu medzi poslancami. Kritizovali výber akcií, ale aj fakt, že plán nebol prerokovaný v príslušnej komisii, ani vo výboroch mestských častí (VMČ). Niektorí namietali, že aj stavby, ktoré boli kryté rozpočtom, sa zase odsúvajú.

Na „trojke“ majú dokončiť deväť akcií

Poslanec Mikuláš Komanický pripomenul, že v mestskej časti č.1 (Sídlisko III) je nedokončených 9 akcií, na ktoré boli peniaze rozpočtované, ale neukončili sa z časových dôvodov. Dôrazne žiadal, aby boli všetky zaradené do plánu na nasledujúce obdobie. „Sú finančne kryté a podporené projektovou dokumentáciou,“ pripomenul Komanický. S istou dávkou rozhorčenia konštatoval, že v budúcnosti by sa nemali uzatvárať zmluvy s projektantmi, ktorí nie sú schopní dodať projektovú dokumentáciu na stavby v termíne a dokonca nereagujú ani na výzvy úradníkov. „Keby boli dodané včas, niektoré stavebné akcie mohli byť ukončené už v tomto roku. Tiež mi nejde do hlavy, že stavby boli kryté rozpočtom a teraz sa v pláne na rok 2019 ocitli v tabuľke, kde sú stavby, ktoré sa urobia len v prípade dostatku disponibilných zdrojov. To už nie sú peniaze? Spolu s akciami mali prejsť do plánu aj peniaze, ktoré sa nevyčerpali,“ poznamenal Komanický. Vyslovil aj názor, že ak sa pre VMČ neuvoľnia peniaze, nastane problém. Podľa Komanického boli akýmsi filtrom medzi obyvateľmi mesta a úradníkmi.„Teraz to bude len na nich a úradníci nemôžu mať prehľad o všetkom,“ dodal.
 


Úrad si uzurpuje moc

Tvrdil to Rudolf Dupkala. Zdôraznil, že už 8 rokov bojuje za obnovu Opálu a už veril, že v budúcom roku sa dokončí. „Teraz vidím, že v pláne na rok 2019 je nula a dokončenie sa presúva na rok 2020,“ argumentoval rozhorčene Dupkala. Podľa neho to nie je správny postup. Podobne vystupovala aj jeho kolegyňa Janette Langová. V pláne totiž nenašla rekonštrukciu Sládkovičovej ulice, ktorá je už v havarijnom stave a pre ľudí sa stáva nebezpečnou. Ľudovít Malaga zase poznamenal, že plán nebol vôbec prerokovaný v komisii pre Územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie ani, čo považuje za neprijateľné. Akoby mesto nechcelo s poslancami komunikovať.

Primátorka: Zodpovednosť majú úradníci, nie poslanci

Andrea Turčanová na výhrady razantne reagovala. „Z toho mi vychádza, že poslanci majú fungovať ako investičné oddelenie? Ale tak to nemá byť. Poslanci strážia aktivity, ale predsa musí byť niekto s pečiatkou a vykonávať stavebný dozor. Niekto, kto nesie zodpovednosť za nakladanie s finančnými prostriedkami. Tie vy nenesiete páni poslanci, nie ste v zamestnaneckom pomere. Asi si nerozumieme,“ vysvetlila primátorka.

Rozpočet nenafúknu


Zuzana Bednárová pripomenula, že 9 miliónov z rozpočtu zhltnú štadióny. „Minulý rok bol na investície štedrý, ale tento nemôže byť ešte štedrejší,“ reagovala Bednárová. Richard Drutarovský upozornil, že popri štadiónoch ostali peniaze len na 7 stavieb z vlastných zdrojov za zhruba 900-tisíc eur. Všetky ostatné sú závislé od toho, či sa uvoľnia disponibilné zdroje. „Pýtam sa, čo znamená uvoľnenie takých zdrojov?,“ adresoval otázku kompetentným. Túto diskusiu upokojila prednostka Marta Dolhá, keď vysvetlila, že v tabuľke sú len akcie, ktoré sú kryté rozpočtom na rok 2019. „Možnosti na uvoľnenie disponibilných zdrojov sú napríklad po zúčtovaní roka 2018, z výberu z podielových daní a v tom budeme múdrejší po 20. decembri 2018. Pri verejných obstarávaniach sa môže stať, že bude vysúťažená nižšia cena, ako je plánovaná. Tak sa vytvorí balík financií na ďalšie akcie,“ popísala možnosti prednostka Dolhá.

Dve tabuľky neodhlasovali


Poslanec Peter Krajňák zastavil diskusiu, keď podal návrh, aby teraz odhlasovali len jednu časť plánu, teda akcie z vlastných zdrojov mesta. Ostatné dve časti, v ktorých sú aj cudzie zdroje a eurofondy, navrhol predložiť ešte raz na nasledujúce zastupiteľstvo, aby ich mohli prediskutovať ešte v komisii pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ako aj vo VMČ. Tento návrh podporilo 23 poslancov.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku