Stavbárov nezastavila ani zima, na Levočskej sa už črtá protihluková stena

Stavbárov nezastavila ani zima, na Levočskej sa už črtá protihluková stena

Na rozširovaní komunikácie Levočská - Obrancov mieru sa pracuje aj v zime. Investor, teda Slovenská správa ciest (SSC), by práce mala dokončiť do konca tohto roku. Preložky inžinierskych sietí sú už urobené a v náznaku sa už ukazujú aj základy protihlukovej steny. Najzložitejšou časťou stavby bude nový mostný objekt, po pravej strane terajšieho, v smere na Poprad. Ten by mali odovzdať do užívania už v lete 2019. Nasledovať bude obnova terajšieho mosta a úprava železničného priecestia.

Križovatka Levočská – Obrancov mieru je už treťou stavbou, ktorú SSC v Prešove zabezpečuje. Vlani dokončila SSC dve, tento rok by sa mali Prešovčania dočkať riešenia zložitej dopravnej situácie najmä na Levočskej ulici. Kolóny, ktoré tam teraz vznikajú po tom, čo sa na križovatke zlejú dva jazdné pruhy do jedného a pridá sa k tomu závora na železničnom priecestí, by tak mali byť vďaka tejto rekonštrukcii zredukované.

Podľa riaditeľa Investičnej výstavby SSC Košice Romana Šplíchala, cieľom rekonštrukcie križovatky je zlepšenie priepustnosti vozidiel. „Po uvedení stavby I/68 Škultétyho – ZVL, ktorá vyúsťovala do tejto križovatky, bolo hlavným problémom vytváranie dopravných zápch, pretože takzvaný malý obchvat spôsobil pre dopravu veľmi plynulý prejazd a práve v tejto križovatke dochádzalo k tvorbe kolón,“ uviedol vlani Roman Šplíchal po zahájení stavby. Dodal, že ďalším cieľom je zlepšenie príjazdu do centra mesta po ceste I/18, lebo za touto križovatkou v smere do mesta dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov. V rámci stavby bude vybudovaný nový mostný objekt, ktorý zabezpečí, že doprava do centra mesta pôjde v profile štvorpruhovej komunikácie.


Vodiči budú musieť čoskoro znášať obmedzenia

Mali by byť krátkodobé, ale faktom je, že pri prácach na vozovke za plnej premávky to nebude jednoduché. Premávka sa nedá zastaviť, lebo v Prešove sa nedá doprava z tohto uzla odkloniť. „Rozšírenia vozovky a úpravy počtu jazdných pruhov budú zväčša za minimálneho obmedzenia dopravy, čiže doprava bude v plnom rozsahu fungovať. Tie väčšie obmedzenia sa očakávajú až počas rekonštrukčných prác na vozovke,“ vysvetlil Roman Šplíchal zo SSC. Podľa neho budú obmedzenia krátkodobé, ale vodiči sa budú musieť obrniť trpezlivosťou. Horšie to bude v čase úpravy železničného priecestia na súčasnom moste a pri jeho rekonštrukcii. Na okraj nespokojnosti obyvateľov Urbánkovej ulice, Šplíchal konštatoval, že postup prác by ich nijako nemal obmedziť. „Cesta sa k bytovkám až tak veľmi nepriblíži, keďže za železničným priecestím je komunikácia v plnom profile. Najhorší bod sa nachádza pred železničným priecestím a pri prejazde cez koryto rieky Torysa,“ vysvetlil Šplíchal.


Rekonštrukcia má stáť sedem miliónov

Na 7 miliónov eur je zakontrahovaná zmluva s dodávateľom stavby, pričom podľa podpísanej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku je spolufinancovaná z fondov Európskej únie v pomere 85 a 15 percent. Presnejšie 15 percent pôjde zo štátneho rozpočtu, zvyšok z eurofondov. „Chcel by som, aby tá stavba bola postavená v dobrej kvalite. Peniaze sú vysúťažené, garancia je,“ konštatoval minulý rok minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, keď prišiel poklopať základný kameň stavby.

Anna Košuthová
Foto: dt

Diskusia k článku