Priechod pre chodcov na Obrancov  mieru je nebezpečným miestom

Priechod pre chodcov na Obrancov mieru je nebezpečným miestom

Situácia na ulici Obrancov mieru sa začína z hľadiska dopravy komplikovať. Lokalita je po dokončení miniobchvatu pri ZVL a plynulejšej premávke z Nábrežnej komunikácie na Obrancov mieru zahustená. Vozidlá idú rýchlo a priechod pre chodcov na Obrancov mieru pri štátnom podniku Lesy SR sa stal nebezpečným miestom. Mimochodom, podľa posledného sčítania dopravy cez Obrancov mieru prejde denne 25-tisíc vozidiel, čo je už takmer toľko, ako po Levočskej.

Obyvatelia lokality hustotu dopravy na Obrancov mieru vnímajú ako problém. Hovoria, že radar, ktorý je tam osadený, má len psychologický efekt. Vodiči ho nerešpektujú. Rozoberali to aj na januárovom zasadnutí výboru mestskej časti.

Istú aktivitu obyvatelia vyvinuli už minulý rok, kedy zorganizovali petíciu za osadenie cestnej svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov v blízkosti štátneho podniku Lesy SR. Ich petíciu mesto vyhodnotilo ako opodstatnenú a prisľúbilo, že na priechode bude semafor. Pri schvaľovaní investičných akcií na decembrovom zastupiteľstve sa však semafor na Obrancov mieru do plánu dostal až pod čiaru. Znamená to, že sa bude realizovať len vtedy, ak budú voľné finančné zdroje. Obyvatelia s tým, samozrejme, nie sú spokojní a tlačia na mestských poslancov, aby sa ich zastali. Považujú to za dôležité aj preto, že na tomto úseku sa stalo už viacero nehôd, keď autá zrazili chodcov.

Aktivisti majú svoje argumenty

„Cesta je frekventovaná, prechádzať cez ňu nie je jednoduché ani pre dospelých, nie to ešte pre deti. Mnohokrát máme o nich strach, keď idú na krúžky alebo do školy. Podali sme petíciu a očakávali od mesta, že k problému pristúpi zodpovedne,“ povedala Judita Čechová. Podľa Viliama Čecha mesto nedodržalo nič z toho, k čomu sa minulý rok uznesením zaviazalo v súvislosti s priechodom pri Lesnom závode. „Bolo prijaté uznesenie, mala byť spracovaná projektová dokumentácia a malo to byť schválené v pláne investícií na rok 2019. Riešime tu megalomanské stavby ako je zimný a futbalový štadión a jednoduché veci, ktoré sú pre bezpečnosť obyvateľov potrebné, tie sa neriešia vôbec. Všetky priechody cez štvorprúdové komunikácie by mali byť ošetrené svetelnou signalizáciou,“ myslí si Viliam Čech. Člen petičného výboru Peter Bandura na výbore mestskej časti prezentoval jednoznačný postoj. Semafor na Obrancov mieru by mal mať v investičnom pláne prioritu.

Opatrenia na priechodoch

Na decembrovom zastupiteľstve bola schválená len časť investičného plánu, lebo poslanci mali výhrady k tomu, že plán nebol prerokovaný vo všetkých komisiách. Zaznelo aj veľa pripomienok. Napokon odhlasovali uznesenie, že plán sa dopracuje a bude sa znova schvaľovať na februárovom zastupiteľstve. Aktivisti teda ešte majú nádej, že ich opodstatnené argumenty radnica prijme.
Problémom sa zaoberali aj na zasadnutí komisie dopravy, výstavby a životného prostredia. Dospeli k záveru, že kým sa prijmú nejaké serióznejšie opatrenia, budú iniciovať mestskú políciu, aby aspoň v okolí škôl zriadila hliadky, ktoré usmernia dopravu a dohliadnu na bezpečnosť detí.

Anna Košuthová
FOTO: www

Diskusia k článku