Budú majitelia bytov na Masarykovej parkovať na strome?

Budú majitelia bytov na Masarykovej parkovať na strome?

Mestskí poslanci pri majetkových prevodoch odhlasovali zámer predaja dvoch pozemkov na Masarykovej ulici. Ide o spevnené plochy, na ktorých teraz parkujú aj vozidlá 18 vlastníkov tamojších bytov. Mesto chce predať pozemky súkromnému podnikateľovi z dôvodu budúcej rekonštrukcie kina Scala a záhradného kina. Majitelia bytov proti tomu protestovali v minulosti aj teraz. Zdá sa, že úradníkov ich názor nezaujíma.

Radnica investuje do budovania parkovísk v celom meste, preto je zvláštne, že majiteľov bytov na Masarykovej ulici akoby neakceptovala. Aj oni majú právo mať vyhradené parkovacie miesta. Keby nemohli parkovať pri bytovke, najbližšia možnosť je na Pavlovičovom námestí a ani tam nie je miest dostatok.

Účinkujúci a zamestnanci nepotrebujú parkovať?

Predaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa odbor mestského majetku predložil z dôvodu, že sa plánuje rekonštrukcia kina Scala a záhradného kina. Je preto pochopiteľné, že potrebuje vysporiadať pozemky, aby pri výzve z eurofondov vedeli podať projekt a získať zdroje. Lenže v tej súvislosti je dosť nepochopiteľné, že sa zbavujú mestského majetku a pritom nemyslia ani na majiteľov bytov, ani na budúcich účinkujúcich na podujatiach či na zamestnancov kina, ktoré má byť dokonca kreatívnym centrom. Kde budú parkovať oni? Pri zámere predaja uložilo mesto kupujúcemu podmienku a tým je právo prechodu a prejazdu stavebných mechanizmov počas rekonštrukcie a neskôr zásobovacích vozidiel. Poslankyňa Renáta Fedorčíková pri schvaľovaní tohto prevodu majetku navrhla, aby sa do podmienok pre kupujúceho, čo je spoločnosť Technofin, zakomponovala aj možnosť parkovať na parcele 3 881/4 majiteľom bytov. Jej návrh podporilo 23 poslancov, 3 boli proti a 4 sa zdržali. Jeden z vlastníkov bytov, Václav Louma si však o tom myslí svoje. „Nekonkretizovali počet parkovacích miest a okrem toho takáto podmienka v uznesení je právne nevymožiteľná. V bytovke je teraz 18 vlastníkov a dvaja ešte pribudnú. V budúcnosti chceme bytovku rekonštruovať, lebo je v dezolátnom stave a ak pozemky budú v súkromných rukách, budeme narážať na problém,“ argumentoval Václav Louma.
 
Majitelia bytov na Masarykovej sa pokúšali plochu na parkovanie od mesta kúpiť.

Existujú aj iné možnosti prístupu

„Sú aj iné technické možnosti a je ešte čas štúdiu dopravne prepracovať. Na komisii sme to zvažovali a sme za to, aby sa štúdia prepracovala tak, aby neobmedzovala ľudí, ktorí tam bývajú,“ povedal člen majetkovej komisie Ľudovít Malaga. Aj podľa Václava Loumu je možný iný dopravný prístup. „Je tu možnosť prejazdu od záhradného kina za predpokladu, že sa zbúra jeden betónový múrik alebo cez podchod od Všeobecnej úverovej banky. Jedna parcela je tam mestská a banka nemá zriadené žiadne vecné bremeno ako právo prechodu. Určite sa to dá riešiť dohodou. Žiadne mesto nepredáva lukratívne pozemky v centre. Mrzí ma, že všade v meste sa vnútrobloky opravujú. Ten náš sa predáva a ľudia budú parkovať na strome,“ vysvetlil Louma.
 

Keby sa zbúral múrik pri letnom kine, vznikol by pohodlný prejazd.

Súkromníkovi áno, vlastníkom bytov nie?

Tento majetkový prevod už poslanci riešili aj v minulosti. Konkrétne v roku 2012. Vtedy Technofin žiadal od mesta o odkúpenie pozemku za 104-tisíc eur (33 eur za meter štvorcový). Tiež sa to posudzovalo ako osobitný zreteľ a to preto, lebo ich pozemok, ktorý je medzi dvoma mestskými, ich obmedzuje v činnosti. Pripomenuli tiež, že ide o pozemky, ktoré predtým patrili Okresnému podniku komunálnych služieb – konkrétne pre prevádzku kúpaliska. Konateľ spoločnosti Technofin Richard Sabovčík vtedy uviedol, že pozemky udržiavajú na vlastné náklady, ktoré si nemôžu odpísať z daní, lebo investujú do cudzieho majetku. Zdôraznil tiež, že pozemky sa dajú využiť len ich spoločnosťou. Vtedy to cez zastupiteľstvo neprešlo. V roku 2017 zástupca vlastníkov bytov na Masarykovej ulici Miroslav Minďaš podal na radnicu žiadosť o odkúpenie časti parcely za účelom vytvorenia parkovacích miest. Konkrétne, chceli kúpiť 36 parciel po 15 metrov štvorcových a vytvoriť tak 36 parkovacích miest. O ich žiadosti sa však na zastupiteľstve a dokonca ani na výbore mestskej časti nikdy nehovorilo. Akoby neexistovala. Prišiel rok 2019 a situácia sa opakuje znova. Tentoraz kupujúci nenavrhuje cenu. Tú má určiť súdny znalec.
Prejazd je možný aj od Všeobecnej úverovej banky.

Píšu primátorke list

Obyvatelia bytovky sa práve podpisujú pod list, ktorý plánujú doručiť na prešovskú radnicu.Vyčítajú mestu, že predložilo do zastupiteľstva zámer prevodu majetku bez toho, aby ich o tom niekto informoval. Napokon, veď sa rozhodovalo aj o nich. Upozorňujú aj na fakt, že ich bytový dom stojí na parcele 3881/1 spoločnosti Technofin. Na rovnakej parcele sú vydané dve súpisné čísla. Jedno na bytový dom a časť suterénu a druhé na nebytové priestory a časť suterénu, čo považujú za čudnú anomáliu. „Predaj pozemkov ako prípad osobitného zreteľa je nezmyselný a iracionálny, pretože mesto nepotrebuje získať právo prechodu a prejazdu, lebo ho má,“ povedal zástupca vlastníkov bytov Václav Louma.

Anna Košuthová
Foto: VL

Diskusia k článku