Nové pravidlá parkovacej politiky prerokovala dopravná komisia

Nové pravidlá parkovacej politiky prerokovala dopravná komisia

Vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade Stanislav Ondirko predstavil Komisii pre územný plán, dopravu a životné prostredie návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pre regulovanú statickú dopravu. Je to dokument, ktorý bol pripravovaný už pred štyrmi rokmi, ale keďže nemal všeobecnú podporu, do mestského zastupiteľstva sa zatiaľ nedostal. Ani na tohtoročnom májovom zasadnutí v komisii neprešiel. Na odporúčanie návrhu chýbal jeden hlas, ale aj tak bude posunutý na rokovanie mestskej rady.

Zaujímavé je, že dvaja členovia komisie z primátorkinho klubu v čase hlasovania v rokovacej miestnosti neboli a teda nehlasovali. Traja členovia hlasovali za odporúčanie návrhu VZN, 4 sa zdržali a 2 boli v okamihu hlasovania neprítomní. Okrem členov komisie bola prítomná aj verejnosť a jej zástupcovia tiež predložili výhrady k návrhu, o ktorom rokovali. Napríklad Miloš Tuhrinský, rovnako ako pred štyrmi rokmi v informačnej kampani, tak aj teraz namietal, že VZN nemyslí na majiteľov prevádzok v meste, ich parkovanie pre zásobovacie vozidlá a personál. Ani manžel primátorky Ján Turčan nepodporil návrh VZN a namietal, že nebol prerokovaný ani v rámci úradu. Všetkým síce bolo jasné, že regulované parkovanie sa raz musí zaviesť aj v Prešove, ale nikto si nie je istý, či tento model pokryje potreby Prešovčanov. „Návrh je ideovo totožný s tým spred štyroch rokov. Teraz síce vyčlenili viac zón na parkovanie, ale nevysvetlí prečo. Sídliská v meste sú obývanosťou aj veľkosťou rôzne. Napríklad na Sídlisku III majú byť tri zóny a na Sídlisku II, dve zóny. Jedna celkom malá, na Obrancov mieru smerom k Toryse a druhá od bytoviek pri Arme smerom k zástavbe rodinných domov. Podľa mňa sú to z hľadiska veľkosti nevyvážené zóny,“ myslí si člen komisie Richard Drutarovský.

V meste je zhruba 16-tisíc parkovacích miest


Podľa šéfa odboru dopravy, Stanislava Ondirka ide o komplexný materiál, ktorý zavádza pravidlá na celom území mesta a počíta s reguláciou približne 16-tisíc parkovacích miest. Mesto rozdelia do 17 parkovacích zón a na 6 tarifných pásiem podľa výšky poplatku. Prvé štyri zóny a zároveň aj tarifné pásma sa majú nachádzať v centrálnej mestskej časti s rovnakým poplatkom za dočasné státie, ako to bolo doteraz. Zmení sa však dĺžka času, kedy bude parkovanie spoplatnené a to o jednu hodinu. Platiť sa teda bude od 8. do 18. hodiny, a pribudne spoplatnenie aj v sobotu od 8. – 12. hodiny.

Na sídliskách budú dve tarifné pásma

Regulácia na sídliskách bude vymedzená dvoma tarifnými pásmami. Pásmo V pre rezidentov a pásmo VI pre nerezidentov. Rezidentskú kartu môže získať osoba s trvalým pobytom v meste Prešov (aj nájomník) do konkrétnej zóny na konkrétne vozidlo (aj na služobné auto využívané na súkromné účely). Počítajú s vydávaním šiestich typov parkovacích kariet a to na platené pásma v centre mesta I, II a III, karta Rezident zóny, Nerezident zóny a Návšteva zóny. Za prvú kartu zaplatí rezident ročne 25 eur, druhá karta bude stáť 100 eur a tretia 250 eur na jeden rok. O ročnú kartu Nerezident si bude môcť požiadať ktokoľvek (aj Neprešovčan), no platiť bude iba v zóne, pre ktorú je karta vydaná, a to výhradne na parkoviskách s vyznačeným tarifným pásmom VI za poplatok 250 eur na jeden rok. Tarifné pásmo V bude všeobecne spoplatnené pri krátkodobom státí od 8. do 16. hodiny (20 centov na hodinu a maximálne 1 euro na deň) a pásmo VI s rovnakým poplatkom, avšak bez časového obmedzenia. V týchto zónach sa bude platiť iba počas pracovných dní.
 

Parkovacích miest je stále málo, vozidlá stoja na ceste aj chodníkoch.

Platiť by sa malo až o rok

Ak na júnovom mestskom zastupiteľstve návrh VZN prejde, je veľmi pravdepodobné, že začne platiť až v júli 2020. „Chceme zabezpečiť pre každý byt, kde je rezident, aby mal možnosť jedného parkovacieho miesta na jeden byt. Ak to situácia umožní, môže byť kariet vydaných viac, ale ďalšie sú stanovené nejakou reguláciou ceny,“ vysvetľoval na komisii vedúci odboru dopravy a životného prostredia Stanislav Ondirko. Systém regulácie parkovania sa podľa Ondirka bude zavádzať postupne, lebo kapacitne nie je možné zaviesť ho naraz na celom území mesta. Kompetentní budú musieť medzitým kúpiť technológiu na vydávanie elektronických parkovacích kariet a vytvoriť pre mesto softvér spolu s mobilnou aplikáciou, čo sa bude musieť urobiť cez verejné obstarávanie. Kontrola platnosti kariet v zónach by sa mala uskutočňovať elektronicky pomocou vozidla, ktoré bude monitorovať evidenčné čísla áut a zisťovať tak, či má majiteľ vozidla zaplatenú parkovaciu kartu. Prijať by mali aj ďalší personál, ktorý by mal túto agendu pod kontrolou. Pre obyvateľov mesta Prešov plánujú vytvoriť aj podrobný manuál, ktorý bude nové parkovacie pravidlá jasne vysvetľovať.

Čo prinesie regulácia?

Zatiaľ je návrh VZN plný otáznikov. Verejnosť očakáva, že bude môcť diskutovať aj o prevádzkovom poriadku, ale ten zatiaľ ešte neexistuje. Poslanci budú o VZN ešte do zastupiteľstva iste diskutovať, ale v tejto chvíli je otázne, či ho podporia. Faktom však je, že aj iné mestá zavádzajú regulované parkovanie. Dôvody sú nielen ekonomické. Vozidiel pribúda a chaos okolo parkovania rastie. Za posledné 4 roky mesto vybudovalo okolo 1500 nových parkovacích miest, ale potreba je oveľa vyššia. Zavedenie pravidiel by malo existujúci chaos eliminovať. „Regulácia statickej dopravy by mala priniesť uvoľnenie jednotlivých parkovacích miest najmä nerezidentmi. Mesto na základe tohto argumentu, ale aj na základe objemovej analýzy z prelomu rokov 2015/2016, ktorá bola aj súčasťou Mastreplanu dopravy, predpokladá, že kapacita parkovacích miest bude postačujúca. Navyše, parkovacie miesta sa naďalej budujú. Za posledné dva roky ich pribudlo vyše tisíc a plánujú sa ďalšie,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Peknušiaková. Člena komisie Richarda Drutarovského sme sa opýtali, či podporí v zastupiteľstve návrh VZN. „Základný princíp v ňom je, zóny sú určené, ale podľa mňa treba ľuďom lepšie vysvetliť cieľ regulácie. A či budem hlasovať za? Najprv chcem vidieť, že primátorkin klub je s tým stotožnený, lebo teraz to tak nevyzerá. Zatiaľ návrhu VZN chýba definovanie cieľa a politický líder,“ reagoval Drutarovský.

Anna Košuthová

Diskusia k článku