Štrajk v dopravnom podniku stále hrozí, odborári zbierajú podpisy

Štrajk v dopravnom podniku stále hrozí, odborári zbierajú podpisy

Vyjednávania so sprostredkovateľkou medzi odborármi a vedením Dopravného podniku mesta Prešov (DPmP) nepriniesli dohodu. Odborári nesúhlasia s návrhmi sprostredkovateľky, preto padlo rozhodnutie, že ak budú mať podporu zamestnancov, vstúpia do ostrého štrajku. Už teraz majú vyše 50 podpisov. Naďalej sú otvorení rokovaniam s riaditeľom Petrom Janusom.

Výbor Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri dopravnom podniku pôvodne požadoval zvýšenie miezd o 1 euro na hodinu, respektíve o 163 eur mesačne. Ďalej zavedenie mesačnej stabilizačnej odmeny, odmeny za predaj cestovných lístkov v doplnkovom predaji u vodiča a nekrátenie nároku na stravné lístky za dni, počas ktorých zamestnanec čerpá dovolenku. Vstúpili do štrajkovej pohotovosti a tú podporilo 207 z celkových 322 zamestnancov, ale s vedením sa nedohodli ani pri opakovaných rokovaniach.
Pri jednaní pred sprostredkovateľkou sa niektorých požiadaviek vzdali. Zásadnou otázkou ostalo zvyšovanie mzdy a aj tu odborári urobili ústupok. Z eura ustúpili na 70 centov za hodinu k 1. júnu 2019 a 30 centov k 1. januáru 2020. Vedenie to odmietlo. „Dali sme im protinávrh, že zvýšime mzdy o 30 centov na hodinu k 1. máju 2019, čo im na výplatách urobí mesačne okolo 60 eur. To by sme nejako mohli zvládnuť. Zvýšenie mzdy na budúci rok im nevieme garantovať,“ zhodnotil stav rokovaní Peter Janus. Jeho návrh odborári neprijali.

Odborári už nechcú ustupovať

Od sprostredkovateľky očakávali, že sa vďaka jej prítomnosti rokovania posunú dopredu. Nestalo sa tak a ani jej záverečné stanovisko ich nepotešilo. Navrhla vedeniu aj odborárom, aby uzavreli takú dohodu, že sa zamestnancom navýši plat od júna do konca roka o 40 centov na hodinu a na budúci rok tiež o 40 centov. Zároveň navrhla, aby vedenie akceptovalo ich návrh na vytvorenie mzdového balíka na stabilizačné odmeny. Podľa riaditeľa Petra Janusa by sa jedna časť návrhu sprostredkovateľky dala akceptovať a to zvýšenie miezd o 40 centov na hodinu pre tento rok. Zaviazať sa k ďalšiemu zvyšovaniu na budúci rok bez kladného stanoviska z radnice nemôže. Rozpočet im totiž navrhuje mesto a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. „Nestotožnili sme sa s tým. Nemáme žiadne istoty. Ustúpili sme z 1 eura na 70 centov a tento nový návrh netvorí ani stred z našich požiadaviek. Ak sa nič nezmení, budeme štrajkovať,“ vysvetlil odborár Daniel Straka.

Ako je to so mzdami?

Riaditeľ Peter Janus trvá na tom, že priemerná mzda v dopravnom podniku je 1 050 eur. Odborári však oponujú, že takú mzdu majú len v silných mesiacoch, keď majú odpracované nadčasy a víkendy. „V posledných mesiacoch máme hrubú mzdu okolo 940 a dielenskí pracovníci okolo 780 eur. V skutočnosti sme teda minimálne sto eur pod hranicou priemeru,“ povedal za zamestnancov Daniel Straka. „Prémie vyplácame zamestnancom mesiac dozadu. Sú vo výške 20-30 percent v závislosti od odpracovaných nadčasových hodín. Ak si vodič odrobí len normu, prípadne niekoľko dní maróduje, môže mať takú mzdu, ako hovoria odborári. Kto chce u nás robiť a zarobiť nad tisíc eur, musí odšoférovať aj 10-15 nadčasových hodín mesačne a odpracovať aspoň dve víkendové služby. Kto nechce, nemusí. Môže robiť len od pondelka do piatku, ale nemôže očakávať vyššiu výplatu,“ vysvetlil nastavenie mzdového princípu v dopravnom podniku Peter Janus. Pripomenul tiež, že sa snaží motivovať vodičov, aby si zvyšovali vzdelanie. Napríklad, ak si urobia skúšky na trolejbusy, hoci na nich nejazdia, môžu získať prémie vo výške 5-10 % zo mzdy. Pre vedenie podniku to ale znamená, že majú k dispozícii vyškolených vodičov, keby na niektorom z trolejbusov vypadlo z pracovného procesu viac vodičov naraz, alebo keby nastala nejaká mimoriadna situácia.

Riaditeľ informoval vedenie mesta

Peter Janus informoval o situácii aj návrhoch sprostredkovateľky z ministerstva práce, zástupcu primátorky Vladimíra Feľbabu, prednostku Alexandru Chapčákovú a tiež predstavenstvo spoločnosti. Žiadne spoločné stanovisko zatiaľ neprijali. Mimochodom, odborári už boli predtým za primátorkou Andreou Turčanovou a tá im povedala, že mesto nemôže vstupovať do mzdovej politiky. To je síce pravda, ale rozpočet podniku je závislý od mestskej dotácie. Podľa riaditeľa Janusa, polovicu celkových nákladov podniku tvoria mzdy. Keby malo vedenie DPmP uplatniť návrh sprostredkovateľky a odborári by s tým súhlasili, dotáciu na tento rok by potrebovali navýšiť o 180-190 tisíc eur a o tom musia rozhodnúť na radnici. Nehovoriac o tom, že mesto dlhuje dopravnému podniku ešte z roku 2018 1,3 milióna eur. K máju 2019 strata stúpla o ďalšie dva milióny eur. Nie je to síce položka, z ktorej by sa dali refundovať mzdy, či pohonné hmoty, ale keby tie peniaze dopravný podnik mal, bol by v inej situácii.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku