Zorganizovali petíciu, nesúhlasia s prepojením ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírskej

Zorganizovali petíciu, nesúhlasia s prepojením ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírskej

Zokruhovanie Sekčova a rozšírenie trolejovej siete na uliciach Pod Šalgovíkom – Sibírska rezonuje medzi Prešovčanmi už viac ako 10 rokov. Najintenzívnejšie od roku 2012, ale v mestskej kase nebolo nikdy dosť peňazí na uvedenie projektu do praxe. Bránilo tomu vykúpenie pozemkov od súkromníkov aj nákladnosť projektu. Teraz, keď sa ukazuje, že prvotné prekážky sa vyriešili, je na svete petícia proti tomuto projektu. Žiadajú poslancov, aby požiadavku na okamžité zastavenie prípravy stavby predložili už na najbližšie mestské zastupiteľstvo.

Cieľom zokruhovania malo byť odľahčenie dopravy na Sekčove. Rozšírením trolejovej siete by bolo možné poprepájať niektoré linky a odstránili by sa tak obratiská, ktoré sú už pri súčasnej hustote dopravy nevyhovujúce. Týka sa to najmä Sibírskej ulice. Tam je už stav doslova alarmujúci. V roku 2017 dalo mesto urobiť v lokalite hydrogeologický prieskum za 48-tisíc eur, lebo existovalo nebezpečenstvo, že trasa vedúca okolo poddolovaného územia, kde Solivary ťažili soľ, môže byť pre takú dopravu nevyhovujúca. Aj na tomto argumente postavili petičiari svoje výhrady. Žiadajú mesto, aby upustilo od zámeru prepojenia ulíc Pod Šalgovíkom-Sibírska, lebo tento zámer považujú za predraženú investíciu, ktorá nie je v súlade s potrebami obyvateľov mesta.

Zosuvné územie

Podľa informácií na sociálnych sieťach, petíciu už podpísalo tisíc obyvateľov. „Ide o nestabilné územie s aktívnymi zosuvmi. Jeho nutná sanácia by si vyžiadala neúmerne vysoké investície bez záruky efektívneho riešenia, preto u nás vzniká oprávnená obava poškodenia majetku a ohrozenia zdravia obyvateľov,“ píšu odporcovia zámeru v petícii. Myslia si, že dobudovaním trolejovej siete nebude adekvátne zvýšená obslužnosť MHD pre obyvateľov. Považujú to preto za plytvanie verejnými prostriedkami. Faktom však je, že časť obyvateľov Prešova by také riešenie naopak uvítala a podporili ho aj odborníci v doprave. Toto prepojenie je aj v dlhodobom pláne na riešenie dopravy v meste, v Masterplane.

Nepáči sa im trasovanie prepojenia ulíc

„Trasovanie prechádza v bezprostrednej blízkosti bytoviek na Sibírskej ulici, čím dôjde k neúmernému zaťaženiu obyvateľov hlukom, prachom a exhalátmi, ako aj zvýšeným rizikom úrazov v dôsledku možných kolízií s dopravnými prostriedkami,“ tlmočia ďalšiu výhradu petičiari. Pravda je však taká, že Sibírska ulica je už teraz nebezpečná a kolízie sú tam na dennom poriadku. Vodiči často nedokážu vyjsť na hlavnú komunikáciu, trolejbusy sa nemajú kde otáčať, lebo im bránia zaparkované a prechádzajúce vozidlá. Chaos sa z roka na rok zhoršuje.

Predražené pseudoriešenie?

Petičiari považujú tento zámer za predražené pseudoriešenie katastrofálnej dopravnej situácie. Podľa nich zámer neprispeje k stabilizácii. Naopak, ďalšie vozidlá v lokalite, kde je približne 7-tisíc obyvateľov, ešte zhorší dopravnú situáciu. Upozorňujú na fakt, že v Šalgovíku a Teriakovciach sa prudko rozširuje výstavba rodinných domov a počet vozidiel stúpa. Aj vďaka nim je prejazd cez Sibírsku a Vihorlatskú ulicu doslova katastrofálny. Vyčítajú mestu, že tento stav dopustilo. Navyše, tieto ulice už svojim technickým stavom, ani kapacitne nestačia už ani Sekčovčanom.

Obratisko MHD na Sibírskej

Kedysi bolo postavené v telese križovatky ako dočasné riešenie. Poloha otočky však už roky spôsobuje riziká pre vodičov aj chodcov. Nové technické riešenie dopravnú vadu plnohodnotne vyriešilo tým, že ju umiestnilo mimo kolízne body. V dokumentácii bola aj úprava komunikácie, inžinierskych sietí a parkovísk. Hoci k tomu existuje schválená dokumentácia, mesto od toho upustilo. Riešenie vidí v prepojení spomínaných ulíc.

Prečo sa vlastne postavila cesta Pod Šalgovíkom?

Obyvatelia tejto lokality to síce dlho žiadali, ale nepochodili. Bolo to v čase, keď sa aktivoval zosuv pôdy a pôvodného cestného telesa. Neskôr sa však postavila ZŠ na Sibírskej ulici a bolo nutné vytvoriť bezpečný prístup k nej. rekonštrukcia komunikácie sa však neurobila dôsledne. Len tak, nakoľko stačila mestská kasa. „Nebola urobená v rozsahu plnohodnotných technických potrieb, teda vrátane sanácie svahu a cestného telesa, hoci to odporúčala odborná dokumentácia,“ upozorňujú petičiari. Cesta preto naďalej klesá.  Hydrogeologický prieskum potvrdil, že lokalita je v aktívnom zosuvnom území. „Našou snahou je zamedziť vzniku ďalších škôd na mestskom majetku, prípadne zamedziť znemožneniu prístupu do časti obytného súboru, domovej zástavby a do základnej školy, čo hrozí v prípade ďalšieho aktivovania zosuvu,“ píšu aktivisti poslancom.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku