Dočkáme sa už rekonštrukcie Jarkovej ulice?

Dočkáme sa už rekonštrukcie Jarkovej ulice?

Súťaž na rekonštrukciu Jarkovej ulice sa konala už v roku 2004. Nikdy sa však v mestskej kase nenašlo dosť peňazí na to, aby sa aj upravila. Medzitým chátrala ďalej a v súčasnosti je už smutnou vizitkou mesta. Hoci sa diery na ceste neustále plátajú, ulica je čoraz viac vyťažená a je v centre mesta. Opravu by si viac ako zaslúžila. Zdá sa však, že to nebude ani tohto roku.

Projektová dokumentácia je hotová už od roku 2015, o rok neskôr bol vykonaný aj archeologický výskum a v roku 2018 bolo vydané stavebné povolenie. Tohto roku nasledovalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Bolo však zrušené. „Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania tejto zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, pretože v jeho priebehu sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Na pôvodný predmet zákazky použije verejný obstarávateľ opätovne postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa zistilo mohlo mať zásadný vplyv na jeho výsledok. Máme za to, že niektoré podmienky by mohli byť neobjektívne, respektíve diskriminačné,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Peknušiaková. Pripomenula, že úrad už má materiály na vyhlásenie nového procesu verejného obstarávania pripravené. Radnica ho čoskoro vyhlási prostredníctvom externého verejného obstarávateľa. Až potom bude jasný skutočný termín samotnej realizácie stavby.

Zmeny sa budú robiť v troch etapách

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho, ba až havarijného stavu Jarkovej ulice. Obsahovať bude rekonštrukciu vozovky a chodníkov, odvodnenie, nové rozvody, technické usporiadanie uličného priestoru, pribudne nové verejné osvetlenie, prvky drobnej architektúry, zeleň, ba aj nové kamery. Prvá etapa je rozdelená na dve časti. V prvej sa bude upravovať úsek od Tkáčskej ulice po Floriánovu. V druhej časti od Floriánovej po Suchomlynskú. V druhej etape sa bude riešiť začiatok Jarkovej ulice po Tkáčsku a v tretej koniec Jarkovej po Suchomlynskú. Celková dĺžka je 857 metrov.

Zohľadnili aj manuál pre tvorbu verejných priestranstiev


Poslanec František Oľha doručil primátorke Andrei Turčanovej interpeláciu, v ktorej pripomína, že nová súťaž, či verejné obstarávanie na zhotoviteľa, by mala v nastavení podmienok zohľadniť aj zásadný dokument, na ktorom mesto začalo pracovať už v roku 2017. Mesto si ho objednalo za vyše 38-tisíc eur a podľa Oľhu vznikol dostatočný priestor na prípadnú úpravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulice Jarková s tvorcami tohto zásadného dokumentu, ktorý je prelomový v prístupe mesta Prešov k tvorbe verejných priestranstiev a doslova “priekopnícky” v rámci samospráv Slovenska, aj celej strednej a východnej Európy. „Nakoľko sa mesto má riadiť vlastnými záväznými dokumentmi, je dôležité vedieť v akom stave “kompatibility” je projektová dokumentácia na tak dlho očakávanú a potrebnú rekonštrukciu ulice Jarková s týmto záväzným dokumentom, ktorý mal jasne určiť aj pre budúce generácie formu a realizáciu verejných priestranstiev tak, aby sme na naše mesto mohli byť hrdí,“ pripomína František Oľha. Aj my sme sa o to zaujímali. „Čo sa týka akceptovania Manuálu tvorby verejných priestranstiev, podmienky súťaže boli stanovené plne v súlade s týmto dokumentom podľa pripraveného realizačného projektu. Týka sa to aj ďalších ulíc, kde je zvlášť potrebné zvažovať ich charakter a ďalší vývoj, teda Hlavnej ulice aj ulíc Metodova a Svätoplukova,“ reagovala na otázku hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková.

Ako to vidí poslanec?

František Oľha hovorí, že mesto dlhodobo vykazuje výborné výsledky v tvorbe záväzných dokumentov, do ktorých investuje státisíce eur z verejných zdrojov. „Preto je dôležité, aby tieto dokumenty mesto aj samo rešpektovalo a riadilo sa nimi, lebo ináč by to boli iba premrhané verejné zdroje a premárnené príležitosti na realizáciu investícií, ktoré by mesto posunuli vpred,“ vysvetlil Oľha.

Anna Košuthová
Foto: ako

Diskusia k článku