Ani invalidi nebudú mať pri parkovaní výhody

Ani invalidi nebudú mať pri parkovaní výhody

(ako) - Čoskoro sa v meste zmení filozofia parkovacej politiky. Mesto spracovalo návrh nariadenia, ktoré bude po schválení záväzné pre všetkých vodičov a majiteľov vozidiel. Niektoré podnety však rieši už teraz. Kompetentní chcú nariadenie predložiť už na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Istý Prešovčan podal na radnicu podnet a prosil kompetentných, aby mu poradili, ako sa dá situácia, ktorej bol neraz svedkom, vyriešiť. „Na našej ulici sú vyhradené parkovacie miesta pre invalidov. Problém je v tom, ľudia, ktorí by mali na tomto mieste parkovať radšej zaparkujú na inom mieste na parkovisku a popoludní, keď sa ich rodinný príslušník vráti z práce, tak preparkujú svoje auto na miesto pre invalidov,“ píše v podnete Prešovčan. Upozornil tiež na bezohľadné parkovanie niektorých vodičov. Na mieste, kde by malo státie aj 10 áut, zaparkujú len 6 a medzi autami ostáva metrová medzera. Akoby mysleli len na seba.

Ako to riešiť?

Pracovníčka odboru dopravy a životného prostredia na prešovskej radnici Darina Sýkorová na podnet odpovedala. Zdôraznila, že nové parkovacie nariadenie už rieši aj miesta pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). „Na vyhradené parkovacie miesto už budú mať nárok len ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré dostanú od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančný príspevok na motorové vozidlo. Zavedením systému regulácie budú všetky ostatné miesta pre ŤZP zrušené. Autá s preukazom ŤZP totiž môžu stáť kdekoľvek a nemusia mať také miesta vyhradené. Z dôvodu enormného nárastu žiadostí na vyhradenie miesta pre ŤZP mesto pristupuje k tomuto kroku,“ reagovala na podnet Sýkorová.

Foto: ako

Diskusia k článku