V orgánoch firiem s majetkovou účasťou mesta sú noví ľudia

V orgánoch firiem s majetkovou účasťou mesta sú noví ľudia

V mestských spoločnostiach sa po stredajšom zastupiteľstve zmenilo obsadenie predstavenstiev a dozorných rád. V dvoch prípadoch aj riaditelia. Poslanci totiž volili zástupcov mesta do orgánov mestských spoločností. Postupovali teda podľa „zvykového práva“, ale nenominovali žiadnych odborníkov. Snaha jednej nezaradenej poslankyne získať miesto v niektorej zo spoločností skončila emotívnym výstupom.

Ešte pred zverejnením mien do orgánov spoločností  poslankyňa Marta Kollárová v diskusii uviedla, že v zastupiteľstve je 8 nezávislých poslancov, z toho štyria nezaradení a aj oni by chceli mať podiel na moci a na kontrole chodu mestských firiem. Vstupovala do svedomia predsedom poslaneckých klubov, aby sa nad tým zamysleli a pouvažovali, ako by mali usporiadať vzťahy pre  lepší chod mesta. Predseda klubu Smer-SD, Most-Híd a nezávislí Juraj Hudáč reagoval emotívne. „Nerozumiem, čo to tu trepe pani Kollárová. Náš poslanecký klub odovzdal nominácie do mestských spoločností. Keď ju zaujíma podiel na moci, mňa bude zaujímať jej činnosť v spoločnosti Prešov Real. To bude prvý podnet, ktorý dám novému hlavnému kontrolórovi,“ reagoval Hudáč. Pani poslankyňa je totiž v zamestnaneckom pomere v spoločnosti Prešov Real a bola aj členkou predstavenstva v dopravnom podniku. Miroslav Benko ju dokonca nazval Majkou z Gurunu, narážajúc na to, že sa nevie zaradiť ku žiadnemu poslaneckému klubu. Len Richard Drutarovský sa poslankyne zastal a Hudáčov výrok označil za neslušný. Aj na to prišla reakcia. Juraj Hudáč sa ospravedlnil za neslušnosť kolegovi Drutarovskému. „Opravujem sa. Pani Kollárová netrepe, ona tára nezmysly. Všetci vieme, o čom hovorím,“ dodal Hudáč.

Zmeny v spoločnosti Prešov Real


Poverenú konateľku spoločnosti Prešov Real Martu Dolhú odvolali a zvolili nového konateľa Petra Mikloviča, ktorý je víťazom výberového konania. Odvolali starých členov dozornej rady a nominovali nových. Stali sa nimi viceprimátor Vladimír Feľbaba, Mikuláš Komanický a František Oľha.

Nový riaditeľ v dopravnom podniku?


Po výberovom konaní získal najviac hlasov komisie Martin Jaš. Ten sa stane riaditeľom aj predsedom predstavenstva v Dopravnom podniku mesta Prešov. Za členov predstavenstva odhlasovali poslancov Lukáša Anderka, Michala Džupinu, Svetlanu Pavlovičovú a neposlanca Matúša Murajdu. V dozornej rade budú poslanci Martin Lukáč, Jozef Demčák, Juraj Hudáč a Richard Drutarovský. Mimochodom, Drutarovský bol jediným poslancom, ktorý verejne vyslovil poďakovanie riaditeľovi dopravného podniku Petrovi Janusovi za jeho 27- ročné pôsobenie vo funkcii. „Urobil veľký kus práce pre Prešov. Dopravný podnik pod jeho vedením preplával cez množstvo krízových situácií,“ povedal Drutarovský.

Faktom však je, že Martina Jaša odsúhlasili len ako predsedu a člena predstavenstva, ale nie ako výkonného riaditeľa. V praxi to znamená, že v dopravnom podniku budú riaditelia dvaja? Petra Janusa totiž odvolali len z pozície predsedu predstavenstva, ale nie riaditeľa. Pracovnú zmluvu s ním totiž uzatvára predstavenstvo spoločnosti a Janus ju má na dobu neurčitú. Odvolaním pôvodného predstavenstva pracovná zmluva nezanikla. „To, čo sa schválilo na zastupiteľstve je v rozpore so stanovami spoločnosti. V článku sedem sa uvádza, že predstavenstvo uzatvára pracovnú zmluvu s riaditeľom, ktorý je zároveň členom a predsedom predstavenstva,“ upozornil Janus.

V technických službách ostáva Milan Toth

Aj v Technických službách mesta Prešov sa odohral rovnaký scenár. Poslanci odvolali Milan Totha ako predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa aj ďalších členov a potom hlasovali za Milana Totha ako predsedu predstavenstva. Ďalšími členmi budú  Rastislav Mochnacký, Zuzana Bednárová, Mikuláš Komanický a neposlanec Igor Griger. Do dozornej rady zvolili Martina Kovalčíka, Lenku Kohániovú, Ľudovíta Malagu a neposlanca Jozefa Čokiňu.

Výmena aj v ďalších spoločnostiach

V spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest tiež odvolali konateľa a členov dozornej rady a vymenili ich. Do dozornej rady schválili Zuzanu Tkáčovú a Igora Kivadera. Do predstavenstva spoločnosti 1. FC Tatran schválili Martina Eštočáka. V spoločnosti Spravbytkomfort bude podpredsedníčkou predstavenstva Marcela Antolová a členkou Štefánia Andraščíková. Do dozornej rady schválili Pavla Neupauera. Poslanci prijali uznesenie o týchto zmenách 25 hlasmi. Nikto nebol proti, ani sa nezdržal, ale zaujímavé je, že hlasovali o materiáli ako o celku. Nie osobitne o každej spoločnosti. Uznesením zároveň požiadali primátorku mesta Andreu Turčanovú zrealizovať zmeny v spoločnostiach formou rozhodnutia jediného akcionára v súlade s platnou právnou úpravou.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský

Diskusia k článku