Kto pochybil? Poslanci žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti

Kto pochybil? Poslanci žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti

Aj keď mesto vynakladalo tisíce eur na údržbu cestnej svetelnej signalizácie (CSS), súčasný stav je katastrofálny. Správcovské firmy, ale ani mesto, im nevenovalo patričnú pozornosť. V súčasnosti sú v stave, keď ohrozujú plynulosť cestnej premávky, ale aj vodičov. Primátorka Andrea Turčanová preto požiadala hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta o hĺbkovú kontrolu nakladania s financiami vo všetkých spoločnostiach, ktoré dostali semafory do správy od roku 2010 do súčasnosti.

Z aktuálnej analýzy vyplýva, že 20 prípojok a 18 radičov vykazuje poruchy, ktoré bránia spoľahlivej a bezpečnej premávke. Zo zariadení pre akustickú signalizáciu pre nevidiacich je nefunkčných až 78 zariadení. Viac ako 170 komponentov v semaforoch je nefunkčných. V meste sú inštalované radiče od troch výrobcov a tie nie sú schopné navzájom komunikovať. Od septembra do decembra minulého roku sa poruchovosť pohybovala na úrovni 35 % z celkového času prevádzky, čo je 1 808 hodín. Navyše kontrola zistila, že chýba dokumentácia, protokoly aj revízne správy. Toľko diskutovaná zelená vlna na križovatkách bola len mýtusom. Fungovala len na základe manuálneho nastavenia CSS aj to len tam, kde to bolo možné.

Správca vystavil aj neoprávnené faktúry

Spoločnosť MP Kanal service, s. r. o., uzavrela s mestom zmluvu v júli minulého roku na bežnú údržbu miestnych komunikácií v celkovej hodnote 4,4 milióna eur. Predmetom zmluvy je aj výmena a oprava žiaroviek, radičov, stožiarov, tlačidiel pre chodcov, návestidiel, vrátane elektrickej energie, teda CSS na križovatkách. Jednotkové ceny bez elektrickej energie boli dohodnuté paušálne na sumu 72-tisíc eur, čo je 197 eur na deň. MP Kanal service si montáže zabezpečovacích zariadení, vrátane elektrickej energie ako subdodávku objednal v spoločnosti O.S.V.O. comp., a. s. Objem zazmluvnených prác je na 143 672 eur. Z výsledkov kontroly vyplýva, že fakturácia od augusta 2018 obsahuje aj neoprávnené faktúry. „Neoprávnenosť spočíva v tom, že vykonané práce mali byť zahrnuté v paušálnej sume za deň. Za také považujeme napríklad faktúru za preventívne technické prehliadky a revízie vo výške 27 958 eur z decembra 2018, či za preventívne technické kontroly a revízie odberných miest v hodnote 28 760 eur. Protokoly v dokumentácii neboli, zhotoviteľ ich predložil až na požiadanie kontrolnej skupiny,“ konštatoval Alexander Ernst. Chýbali tiež protokoly za opakované a vyfakturované údržby a opravy 7 križovatiek, preto kontrola nemohla zistiť, či boli naozaj vykonané. Služby boli pritom vyfakturované na sumu 8 398 eur. Aj vo fakturáciách za január až marec 2019 sa našli neoprávnené faktúry. MP Kanal service vyfakturoval mestu za 8 mesiacov za údržbu CSS celkom 86 261 eur, čo je navýšenie oproti zmluve o vyše 79,5 %.

O semafory sa starali tri spoločnosti

Boli to spoločnosti J.V.S, s. r. o. (2001-2012), Doprastav, a. s. (2013-2015), potom opäť J.V.S. (2016- júl 2018). Na základe kontroly bolo zistené, že za toto obdobie je dokumentácia kompletná len u 9 zariadení CSS, v 14 prípadoch je nekompletná a v 10 žiadna. U všetkých CSS chýbajú revízne správy a ročné protokoly, čo svedčí o tom, že neboli vykonané. Od júla 2018 prevzala správu spoločnosť MP Kanal service. „Prijali sme 21 kontrolných zistení. Mesto vynakladalo peniaze nehospodárne a neúčinne. Zistili sme porušovanie finančnej disciplíny, peniaze boli použité inak, ako určovala zmluva. Mesto tomu nevenovalo náležitú pozornosť. Nie je možné opatrenia splniť rýchlo, preto sme termín na ich splnenie stanovili na koniec roka 2019,“ uviedol hlavný kontrolór pri predkladaní správy poslancom.

Reakcie poslancov

František Oľha v diskusii uviedol, že mu v správe chýba vyvodenie osobnej zodpovednosti za tento stav CSS. „Všetky informácie vykazujú známky verejného ohrozenia. Žiadam o vyvodenie osobnej zodpovednosti,“ povedal Oľha. „Naliali sme do cestnej signalizácie veľa peňazí a semafory nefungujú. Povedzme si to rovno, niekto tu asi kradol z mestského rozpočtu. To je nehorázne,“ vyslovil svoj názor Miroslav Benko. Poslanec Jozef Demčák neskrýval úžas. „Žasnem nad tým, ako tu bola zanedbaná ochrana zdravia obyvateľov mesta, ktorá by mala byť prioritou. Je nemysliteľné, aby úradníci neskontrolovali reálny stav a neplnili si povinnosti. Žiadam o prešetrenie toho, kto konkrétne pochybil, lebo vystavil ľudí ohrozeniu. Mal by niesť zodpovednosť,“ rozhorčoval sa Demčák. Richard Drutarovský zdôraznil, že výsledky kontroly ho nijako neprekvapili. Podľa neho niektorí ľudia na úrade, ale aj firmy už dlhodobo simulujú nejakú činnosť. „Roky sa hovorilo o tom, že máme dynamicky riadené križovatky, aby mohla byť doprava plynulejšia. Otázkou je, za čo brali peniaze a my sme sa nechali zavádzať, lebo výsledky neboli žiadne. Výsledkom je len to, že máme prepchaté cesty a spoje MHD preto meškajú. Všetci sme sa nechali oklamať tým, že na tom robia,“ zdôraznil Drutarovský.

Pre ilustráciu uviedol príklad z ulice Pod Kalváriou. Semafor raz za čas na preťaženej ceste zastaví dopravu, lebo nabehne zelená, aj keď na priechode nestojí žiadny chodec. O 2-3 minúty sa to zopakuje, lebo radič sa tak rozhodol aj bez chodca. „Opakovane som žiadal, aby sa to riešilo, ale nikto mi nevysvetlil, kde je problém a čo by sa s tým dalo urobiť. Realita je taká, že tam denne zbytočne musia zastaviť tisícky áut,“ dodal Drutarovský. Pripomenul tiež, že zodpovednosť za súčasný žalostný stav semaforov je aj na strane mesta. Každý musel vedieť, že niečo nie je v poriadku a za plnenie zmlúv niekto nesie zodpovednosť. Zvlášť, ak má mesto v spoločnosti svoje podiely, ako je to v prípade J.V.S., kde vlastní 70 percent akcií. Podľa Ernsta je zodpovednosť na vedení úradu a radnica na to má ľudí. Zareagovala aj prednostka úradu Alexandra Chapčáková. Ubezpečila poslancov, že už pracujú na viacerých finančných kontrolách. „Dám si na tom záležať a vyvodíme aj personálnu a osobnú zodpovednosť,“ sľúbila prednostka.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku