Nevyhoveli protestu prokurátora aj keď upozornil na porušenie zákona

Nevyhoveli protestu prokurátora aj keď upozornil na porušenie zákona

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách prešovskí poslanci prijali na aprílovom zastupiteľstve. Schválili totiž, že rodičia detí s trvalým pobytom v Prešove budú platiť mesačne 20 eur (teraz platia 15), ale za deti bez trvalého pobytu v meste 40 eur. Toto opatrenie navrhol Miroslav Benko. Viacerí poslanci upozorňovali, že ide o diskriminačné nariadenie a mali pravdu. Okresný prokurátor toto VZN napadol.

Poslanci mali protest prokurátora prerokovať na júnovom zastupiteľstve. Prokurátor Jozef Kočan v odôvodnení uvádza, že mesto Prešov vydalo nariadenie v rozpore so základným princípom rovnosti pre rovnaký prístup k vzdelaniu, lebo delí deti na dve skupiny. Nariadenie prijali bez opory niektorých článkov v ústavnom zákone aj v zákone o obecnom zriadení. Prokurátor navrhol mestu novelizovať nariadenie a to zrušením VZN z apríla tohto roku.

Poslanci nechceli zmeniť VZN

Na situáciu upozornil prokurátora poslanec Richard Drutarovský. Názor nezmenil a v diskusii pripomenul, že rozdielne poplatky sú riešením, ktoré nie je možné aplikovať v praxi, ak chcú dodržať zákony. „Schváliť nariadenie, ktoré kategorizuje rodičov podľa toho, kde má trvalý pobyt ich dieťa je zjavná nezákonnosť. Je to dokonca zákonom zakázané,“ upozornil znova Drutarovský. Poslankyňa Zuzana Bednárová s ním nesúhlasila. Podľa nej nikto nezakazuje rodičom detí z okolia Prešova dať dieťa do prešovskej škôlky. Musia iba zaplatiť viac. Pripomenula tiež, že títo rodičia platia dane v mieste svojho bydliska, nie v Prešove. „Kúpia alebo postavia si dom mimo mesta, ale všetky služby, ktoré im poskytuje mesto ostávajú nezmenené. Tieto služby by im mala zabezpečovať tá obec alebo mesto, kde sa odsťahovali,“ argumentovala Bednárová.

Sú dôvodom dane?

Drutarovský poznamenal, že Prešov dostáva z podielových daní viac ako obce. Podľa neho je to aj preto, lebo sa počíta s tým, že poskytnú službu, napríklad v školách aj pre okolité obce. „Štát platí na deti bez ohľadu na to, či sú z Prešova alebo nie,“ zdôraznil Drutarovský. Mikuláš Komanický poznamenal, že podobný postoj ako v Prešove zaujali aj v niektorých častiach Bratislavy a v Banskej Bystrici. Ministerstvo školstva už avizovalo, že sa obráti na Generálnu prokuratúru, ktorá má rozhodnúť, či to je v rozpore so zákonom. „Ja by som počkal, aké stanovisko k tomu zaujmú,“ poznamenal Komanický. Zuzana Bednárová s týmto názorom súhlasila, preto predložila návrh, aby hlasovali za to, že protestu prokurátora nevyhovejú. Za hlasovalo 15 poslancov, 4 boli proti, 1 sa zdržal a 2 nehlasovali.

Rozhodnúť musí generálny  prokurátor


Vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu na prešovskej radnici Igor Hodžia už v apríli upozorňoval poslancov, že toto nariadenie nie je v súlade so zákonom. Jeho slová však nezavážili. „Teraz je na prokurátorovi, či bude konať. Môže podať návrh na správny súd, ktorý rozhodne, či bol protest odôvodnený, alebo nie. Jeho rozhodnutím sa potom musí mestské zastupiteľstvo riadiť,“ uviedol Hodžia.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský

Diskusia k článku