Vodáci chceli kúpiť prebytočný majetok mesta, poslanci boli proti

Vodáci chceli kúpiť prebytočný majetok mesta, poslanci boli proti

Združený oddiel vodnej turistiky požiadal mesto o majetkový prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ich cieľom je rozvíjať tento šport a potrebujú mať trvalú základňu. Doteraz vystriedali viacero krátkodobých prenájmov a zakaždým skončili na ulici. Mimochodom, išlo o nehnuteľnosť spoločnosti Mestská správa služieb (MSS), o ktorý nikto iný neprejavil záujem. Táto nehnuteľnosť je jedným z dôvodov, prečo nie je v spoločnosti už roky ukončená likvidácia. Napodiv, poslanci hlasovali celkom nepochopiteľne.

Vodáci chceli kúpiť plechový sklad za 5-tisíc eur vo vlastníctve MSS v likvidácii. Tiež časť pozemkov o výmere 190 a 100 metrov štvorcových na Športovej ulici vo vlastníctve mesta za 1 euro. Do dlhodobého prenájmu žiadali časti pozemkov o výmere 600 a nádvorie o výmere 1260 štvorákov na dobu neurčitú za cenu 1 eura za meter štvorcový na rok. Zámer aj žiadosť posúdili všetci kompetentní a dali k nemu kladné stanovisko. „V rámci likvidácie Mestskej správy služieb sa predmetná hala stala nadbytočným majetkom mesta bez využitia. Podľa územného plánu sa nachádza na ploche rekreácie a športu a nie je využiteľná na iné druhy činností. Náš oddiel má dlhšiu tradíciu, pôsobí v Prešove už vyše 30 rokov, ale doteraz sme mali stále nevyhovujúce podmienky. Aktivity chceme rozvíjať, preto nám záleží na vybudovaní pevnej základne,“ zdôvodnil žiadosť predseda združenia Vladimír Ligus. Potrebujú totiž niekde skladovať lode a výstroj aj mať priestor na tréningy. Sklad aj pozemky im vyhovujú najmä preto, že sú v blízkosti rieky Torysa. Na rozdiel od iných športových klubov ich nikto nedotuje, preto sa chcú uchádzať o podporu zo štátnych či európskych zdrojov na zlepšenie technického zabezpečenia. K tomu je však nutná jedna podmienka a to preukázanie vlastníctva prevádzkového objektu športového klubu.
 

Protinávrhy a hlasovanie

Poslankyňa Zuzana Bednárová dala protinávrh a to, aby sklad mesto nepredávalo, ale dalo do dlhodobého prenájmu za 1 euro na rok. Ide vlastne o jedinú nehnuteľnosť, ktorá stojí v ceste k tomu, aby sa mestská firma konečne zlikvidovala. Jej návrh na uznesenie neprešiel. Podporilo ho len 13 poslancov, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval. Ďalší protinávrh predložil predseda majetkovej komisie Miroslav Benko. Tlmočil kolegom odporúčanie komisie, ku ktorému prijali aj uznesenie. Navrhol pri predaji plechového skladu znížiť cenu z 5 na 2-tisíc eur, ostatné návrhy ponechať. Ani tento návrh neprešiel. Za hlasovalo 8 poslancov, 12 sa zdržali a 1 nehlasoval. Napokon hlasovali za pôvodný zámer predaja a dlhodobého prenájmu tak, ako ho predložila poverená vedúca odboru správy majetku mesta Ľudmila Vargová. Za bolo len 11 poslancov, 8 sa zdržali a 2 nehlasovali, takže neprešiel. Na schválenie bola potrená trojpätinová väčšina hlasov.

Anna Košuthová
Foto: www
 


Prečo nepodporili vodákov?

To, že tento prevod neprešiel, je dosť nepochopiteľné. Ani jeden poslanec sa v diskusii neozval a nedefinoval, čo mu na kúpe plechového skladu a zbytkových pozemkov prekáža. Zvlášť, keď sú v lokalite určenej na rekreačné a športové účely. Ani jeden nehlasoval jednoznačne proti. Iba sa zdržali.

Vodáci boli ochotní za plechový sklad, ktorý roky chátra zaplatiť 5-tisíc eur. Zdalo sa to poslancom málo? To tiež nikto nepovedal. Veľakrát v minulosti sa však viacerí poslanci, ktorí sú v zastupiteľstve aj teraz, dožadovali od mesta odpovede na otázku, kedy sa už zlikviduje Mestská správa služieb. Zdalo sa im, že sa proces vlečie neprimerane dlho. Nuž, teraz mali šancu tomu pomôcť, ale nepomohli.
Na druhej strane rozhodujú o dotáciách pre rôzne športové kluby. Dokonca aj pre také, ktoré majú len zopár členov, ako napríklad krasokorčuliarky. Vodáci od mesta nikdy nič nežiadali. Až teraz. No a nepochodili. Nemali by mať rovnakú šancu všetky kluby?
Keď už hovoríme o nepochopiteľnom postoji, ponúka sa tu ešte jedno „ľudské“ vysvetlenie. Dôvodom odmietnutia možno nebol zámer, ale osoba, ktorá ho predložila. Predsedom združenia vodnej turistiky je totiž bývalý hlavný architekt mesta Vladimír Ligus.

Anna Košuthová

Diskusia k článku