Šéfov piatich odborov na radnici vymenia, prepustia desať ľudí

Šéfov piatich odborov na radnici vymenia, prepustia desať ľudí

Na prešovskej radnici od marca do konca júna prebiehal personálny audit. Cieľom audítorov malo byť reštrukturalizovanie úradu. Pre tím pražskej spoločnosti Trifid Consult, a. s., to bola prvá skúsenosť so samosprávou. Doteraz sa realizovali skôr vo výrobných, prevažne strojárskych firmách. Podľa zmluvy mesto za túto službu zaplatí vyše 47-tisíc eur. Závery audítorov vedenie mesta zapracovalo do novej organizačnej štruktúry úradu. Časť zamestnancov mesto prepustí, ale chystajú sa aj výmeny na pozíciách vedúcich odborov.

Zaujímalo nás koľkých zamestnancov sa chce radnica vzdať. Podľa referentky tlačového oddelenia Lenky Šitárovej, ukončenie  pracovného pomeru dohodou z dôvodu organizačných zmien sa týka 10 zamestnancov. Celkovo sa však zrušilo 18 pracovných miest. „Zmeny nastali v Odbore správy majetku mesta, Odbore dopravy a životného prostredia, Odbore ekonomiky a podnikania, Odbore hlavného architekta mesta, a ďalej na Oddelení kultúry a cestovného ruchu, na Právnom oddelení, Oddelení komunálnych služieb a na Oddelení klientskeho centra. Konkrétne mená nebudeme uvádzať,“ doplnila fakty Lenka Šitárová.

Zorganizujú výberové konania

V organizačnom poriadku platnom do konca júla je 247 pracovných miest. V tom novom je už len 232 pracovných pozícií. „Nie všetky pracovné miesta boli obsadené a ani od 1. augusta 2019 nebudú obsadené všetky pracovné miesta, nakoľko sa na miesta vedúcich odborov budú robiť výberové konania,“ informovala Lenka Šitárová. Od 1. augusta zamestnávateľ, teda vedenie radnice, poverí riadením niektorých odborov určených pracovníkov. Najviac na šesť mesiacov. Dovtedy by sa mali uskutočniť výberové konania a pozície vedúcich obsadia víťazní uchádzači. Konkrétne pôjde o odbor služieb pre občanov, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odbor financií a mestského majetku a odbor riadenia projektov. Výberové konanie bude aj na obsadenie pozície pre kanceláriu prednostky.

Zmeny majú priniesť efektivitu

Cieľom zmeny štruktúry je predovšetkým zefektívnenie procesov, ktoré doteraz trvali dlhšie, ako si obyvatelia mesta predstavovali a nešetrili kritikou. „Pôjde napríklad o spojenie architektúry a investícií, spojenie ekonomiky a majetku, ďalej je to zrušenie niektorých oddelení, čím sa vytvorí možnosť pre vedúcich odborov lepšie spolupracovať so  zamestnancami  v odbore, najmä v období zastupovania počas práceneschopnosti, dovoleniek, nárazových pracovných činností a podobne. V konečnom dôsledku musí byť všetko smerované na skvalitnenie služieb pre obyvateľov mesta,“ vysvetlila Šitárová.

Zlepšia komunikáciu

Prešovčania majú takú skúsenosť, že keď na radnicu predložili nejakú požiadavku, úradníci si ju posúvali z odboru na odbor a ľudia sa často odpovede dočkali až o niekoľko týždňov či dokonca mesiacov. To by sa tiež malo zmeniť. Súčasťou procesného auditu bola totiž aj  analýza medziodborovej komunikácie. Audítori našli formu, ako to zmeniť. „V mesiaci september sú naplánované workshopy zamerané na zlepšenie komunikácie medzi odbormi. Pripravuje sa tiež nový poriadok odmeňovania, ktorý bude zameraný na väčšiu motiváciu zamestnancov. Od septembra sa tiež plánuje pokračovať v monitoringu pracovných činností zamestnancov už podľa novej štruktúry a overovať aj týmto spôsobom výsledky organizačných zmien,“ povedala o ďalších zmenách Šitárová.

Plánujú sa aj stavebné úpravy


Súčasťou auditu sú aj návrhy na logistiku. Niektoré sa budú riešiť už v auguste. Tie zmeny, ktoré si vyžadujú stavebné úpravy, sa zrealizujú v nasledujúcom roku. „Táto logistika má zlepšiť kontakt medzi vedúcim odboru a zamestnancami, aj medzi pracovníkmi konkrétneho odboru vzájomne a zabezpečiť zefektívnenie procesov. V súčasnosti sa totiž odbory nachádzali na viacerých miestach. Audit navrhuje aj antikorupčné opatrenia, ktoré sa budú priebežne zavádzať do praxe,“ dodala referentka Lenka Šitárová.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský

Diskusia k článku