Hlavný kontrolór žiada poslancov, aby mu povolili aj inú zárobkovú činnosť

Hlavný kontrolór žiada poslancov, aby mu povolili aj inú zárobkovú činnosť

V minulosti chcel primátor mesta „vycvičiť“ hlavného kontrolóra, dnes to vyzerá tak, že hlavný kontrolór chce „vycvičiť“ primátorku a poslancov.


Diskusia k článku