UPRAVILI ROZPOČET

UPRAVILI ROZPOČET

Po zhodnotení všetkých ekonomických ukazovateľov hospodárenie mesta Prešov sa za prvý polrok 2019 vyvíja v súlade so schváleným rozpočtom.

 

Diskusia k článku