Od včera funguje nová elektronická služba Sociálnej poisťovne

Od včera funguje nová elektronická služba Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa spustila včera novú elektronickú službu pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby – Saldokonto pre SZČO. Živnostníci si prostredníctvom nej môžu v elektronickej forme prezerať údaje na svojom „účte“ (saldokonte) a budú tak vidieť aktuálny stav „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške.

Pracujete v nepriaznivých pracovných podmienkach? Máte nárok na  rekondičný pobyt

Pracujete v nepriaznivých pracovných podmienkach? Máte nárok na rekondičný pobyt

Rekondičné pobyty sú určené zdravým zamestnancom ako kompenzácia nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného poškodenia zdravia vzhľadom na vykonávanú prácu. Na rekondičnom pobyte sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

Pracujete v nepriaznivých pracovných podmienkach? Máte nárok na  rekondičný pobyt

Pracujete v nepriaznivých pracovných podmienkach? Máte nárok na rekondičný pobyt

Rekondičné pobyty sú určené zdravým zamestnancom ako kompenzácia nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného poškodenia zdravia vzhľadom na vykonávanú prácu. Na rekondičnom pobyte sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

Slováci sú prekvalifikovaní

Slováci sú prekvalifikovaní

Slováci majú vyššie vzdelanie, než je potrebné na získanie pracovného miesta. Keďže však prácu vo svojom odbore nevedia nájsť, siahajú aj po pozíciách, na ktoré stačí nižšie vzdelanie. Nie sú však jediní. V rebríčku prekvalifikovaných pracovníkov kraľujú Japonci.

Slováci sú prekvalifikovaní

Slováci sú prekvalifikovaní

Slováci majú vyššie vzdelanie, než je potrebné na získanie pracovného miesta. Keďže však prácu vo svojom odbore nevedia nájsť, siahajú aj po pozíciách, na ktoré stačí nižšie vzdelanie. Nie sú však jediní. V rebríčku prekvalifikovaných pracovníkov kraľujú Japonci.

Očkovací kalendár na rok 2014 má zvýšiť zdravotné uvedomenie a podporiť prevenciu

Očkovací kalendár na rok 2014 má zvýšiť zdravotné uvedomenie a podporiť prevenciu

Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny. Realizácia očkovania sa prejavila vo výraznom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie a došlo k eliminácii až eradikácii (vykoreneniu) niektorých detských infekčných ochorení.

Nový grant pre mladé talenty

Nový grant pre mladé talenty

Občas mladé talenty nestopne lepší súper, či chýbajúci kúsok povestného športového šťastia, ale peniaze na vycestovanie. Preto Nadácia Intenda prichádza s novým grantom, ktorý má podporiť mladé talenty na ceste k úspechom. Viac prezradil v rozhovore Michal Kaliňák, predseda Správnej rady.

V minulom roku zachytili colníci „fejky“ za viac ako 16 miliónov eur

V minulom roku zachytili colníci „fejky“ za viac ako 16 miliónov eur

Falšuje sa aj značka pre deti Hello Kitty. Colníci počas minulého roka zhabali falzifikáty značkových vecí za 16 716 937 eur. Tieto zadržané veci pochádzajú z importu – teda boli zachytené skôr, ako sa dostali na slovenský a tým aj európsky trh.

Štipendiami lákajú absolventov z najprestížnejších univerzít

Štipendiami lákajú absolventov z najprestížnejších univerzít

Rezort školstva chce obnoviť grantový program na podporu slovenských študentov najlepších univerzít z celého sveta, ktorí by sa zaviazali po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do štátnej správy. Program nadväzuje na poskytovanie Štipendia M. R. Štefánika v rokoch 2006 – 2008 a v roku 2011. Ministerstvo materiál predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

Nové študijné odbory pre stredoškolákov

Nové študijné odbory pre stredoškolákov

S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje na výsledky experimentálneho overovania a požiadavky zamestnávateľov. Do zoznamu odborov sa tak zaraďujú napríklad študijné odbory „ochrana osôb a majetku pred požiarom“, „klientsky manažér pošty“ či „lesníctvo a lesnícky manažment“.