Dovolať sa na 112 –ku môžete aj bez SIM-karty v telefóne

Dovolať sa na 112 –ku môžete aj bez SIM-karty v telefóne

Štáty Európskej únie sa dnes 11. februára 2014 už po šiesty krát zapojili do aktivít organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa 112.

Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšenie povedomia občanov o existencii a fungovaní čísla, ktoré im môže zachrániť život. Napriek skutočnosti, že jednotné číslo tiesňového volania 112 začalo fungovať už viac ako pred dvadsiatimi rokmi, na základe prieskumu Eurobarometer len jeden zo štyroch Európanov vie o tom, že je použiteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najväčším povedomím verejnosti o 112, ako o jednotnom čísle tiesňového volania 57  percent.   
                                                                                            
Európsky deň 112 si tento rok pripomenie aj Slovenská republika. Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému, ktoré prijímajú tiesňové volania na 112, pripravujú bohatý program predovšetkým pre deti a mládež. Aj touto osvetou chcú organizátori dôjsť k zníženiu počtu neoprávnených hovorov, ktoré môžu blokovaním linky tiesňového volania zamedziť prístup k 112 tým ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Osveta sa bude konať aj v Prešove. Deti z vybraných škôl navštívia koordinačné strediská integrovaného záchranného systému, ktoré im priblížia každodennú prácu operátorov 112.
 
Európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. júla 2003.
 
Okrem členských krajín sa na číslo možno dovolať aj v niektorých iných štátoch, ako napríklad v Turecku, Nórsku, Srbsku a na Islande. Hovor na linku tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu, telefónnej búdky).
 
Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj bez SIM karty. V roku 2013 bolo v Slovenskej republike na číslo 112 prijatých 1 559 045 hovorov.

Diskusia k článku