Roztopili sa ľady, úrad k návrhom VZN zverejní aj dôvodové správy

0
364
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) nastavujú pravidlá v meste. Lenže v Prešove bola donedávna taká prax, že k návrhom VZN sa nezverejňovala aj dôvodová správa, ktorá mala vysvetliť zámer mesta, prečo také VZN navrhuje. Prešovčania síce mali právo pripomienkovať návrh, ale bez dôvodovej správy často netušili cieľ a ich pripomienky neboli dosť adresné. Výsledkom bolo to, že ich úrad neakceptoval a v konečnom dôsledku ani nezapracoval do VZN.

Len nedávno prišlo na radnicu 62 pripomienok obyvateľov k návrhu VZN o odpadoch. Aj to bolo zverejnené na pripomienkovanie bez dôvodovej správy. Na túto nesprávnu prax upozornil v interpelácii na zastupiteľstve poslanec Richard Drutarovský. Zdôraznil, že v iných mestách sa zverejňuje a žiadal, aby to tak bolo aj v Prešove. „Úrad tej požiadavke vyhovel a bude zverejňovať dôvodové správy. Dnes sa to môže zdať ako malý krok pre Prešovčanov, ale príde chvíľa, keď sa to ukáže ako kľúčové. Roky som stále prízvukoval, že bez dôvodovej správy pripomienkovať legislatívny návrh je nelogické a neslušné,“ argumentoval Richard Drutarovský.

Richard Drutarovský

VZN o trhoviskách

Uplynulo len niekoľko dní od chvíle, kedy dostal poslanec písomnú odpoveď na svoju interpeláciu. Priaznivú. No na úradnej tabuli sa 1.6.2020 objavil na pripomienkovanie návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN z roku 2016 o trhových poriadkoch a príležitostných trhoch na území mesta. Bez dôvodovej správy. Poslanec Drutarovský okamžite napísal na radnicu reklamáciu. Do dvoch dní došlo k náprave. „Zabudnutú“ dôvodovú správu už zverejnili.

Prečo je dôvodová správa dôležitá?

Napríklad  pri spomínanom trhovom poriadku sa v nej konštatuje, že v doteraz platnom VZN boli vydané trhové poriadky len pre Technické služby mesta Prešov, PKO a spoločnosť 4Sport. Lenže v meste sú aj iné organizácie, ktoré mali záujem usporiadať príležitostné trhy na území mesta a nedostali povolenie. Napríklad Farmárske trhy, Vegánske hody, Festival dobrej chuti a podobne. Novela VZN má teda upraviť pravidlá tak, aby sa mohli konať aj príležitostné trhy a mali svoj trhový poriadok. Napríklad aj spoločnosť 4Sport, ktorá roky organizovala Prešovské trhy, požiadala o zmenu názvu na Koňar Fest. Usporiadateľ chce totiž oživiť tradíciu a organizovať nielen trhy, ale ja parkúrové preteky. Keby však tieto fakty verejnosť nevedela, ťažko by sa mohla k VZN vyjadriť. Každý, kto má v úmysle v budúcnosti nejaké verejné prezentačné akcie organizovať by mal vedieť, že teraz je čas, kedy sa dajú nedostatky v pôvodnom VZN odstrániť.

Anna Košuthová
Foto: ako, vz 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín