Prešovský kraj vlani dosiahol najvyšší rast domácich návštevníkov

0
1200

(pv) – Zariadenia cestovného ruchu V Prešovskom kraji prvýkrát pokorili hranicu milión návštevníkov. Celkovo bol región tretím najnavštevovanejším spomedzi 8 krajov Slovenska.

Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji počas roka 2019 zaznamenali 1,1 milióna návštevníkov, skoro o pätinu viac ako v roku 2018. Rast návštevnosti spojenej s ubytovaním ťahali nahor predovšetkým domáci návštevníci. „Teší nás, že medziročný nárast celkového počtu návštevníkov bol najvyšší spomedzi všetkých krajov Slovenska, dosiahol 18,9 %“, uviedol riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ján Cuper.

Domáci návštevníci tvorili 71,1 % hostí a v priebehu roka ich do hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení prišlo 788-tisíc. Atraktívne turistické lokality Prešovského kraja prilákali druhý najvyšší počet Slovákov, hneď po Žilinskom kraji. Medziročne počet domácich – teda slovenských návštevníkov v kraji stúpol o 21,8 %.

Najväčší záujem bol o okres Poprad

Najvyšší podiel návštevníkov smeroval do okresu Poprad (až 66,4 %), nasledovali okresy Kežmarok (9,9 %) a Prešov (5,8 %).

Po Bratislavskom a Žilinskom kraji je práve Prešovský kraj dlhodobo tretím najnavštevovanejším regiónom Slovenska.

Súčasne návštevnosť Prešovského kraja predstavovala 17,2 %-ný podiel na celkovej návštevnosti SR a 12,9 %-ný podiel na počte zahraničných turistov, ktorí prišli na Slovensko. Návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach 3,38 mil. nocí. Medziročne sa počet prenocovaní zvýšil o 16,5 %, výraznejšie narástol u domácich návštevníkov a to o 20,1 %.

Zatiaľ čo návštevnosť rastie, priemerná doba pobytu sa skracuje. V Prešovskom kraji v priemere ostávajú návštevníci 3,1 dňa, napriek tomu je to dlhšie ako je priemer za Slovensko (2,8 dní). Najdlhšie pobyty návštevníkoch v dňoch boli zaznamenané v okresoch Bardejov (6,4) a  Stará Ľubovňa (4,7), čo ovplyvnila kúpeľná turistika.

Na základe porovnania vývoja cestovného ruchu v kraji, môžeme konštatovať, že počet ubytovaných návštevníkov a hodnota dosiahnutých tržieb z ubytovania dosiahli v roku 2019 historicky najvyššie hodnoty.

Tržby rástli rýchlejšie ako návštevnosť

Tržby ubytovacích zariadení sú ďalším hodnotiacim kritériom úrovne rozvoja cestovného ruchu a v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 90,9 milióna €, čo predstavuje 17,6 % podiel z celoslovenských tržieb ubytovateľov.

Mimoriadne zaujímavá je dynamika rastu tržieb, pretože oproti rovnakému obdobiu minulého roka návštevníci v súhrne zaplatili ubytovacím zariadeniam v regióne o 27,2 % vyššiu sumu, ako pred rokom. „Je to po košickom regióne druhý najvyšší medziročný nárast tržieb na Slovensku, pričom však tržby košického regiónu v absolútnom vyjadrení dosahujú oveľa nižšiu, približne tretinovú hodnotu,“ spresnil J. Cuper.

Väčšinu tržieb vytvorili domáci návštevníci, podiel v kraji činil 67,4 %, čo v nominálnej hodnote predstavovalo 61,3 mil. €.

Najvyššie tržby za ubytovanie Prešovského kraja boli dosiahnuté v okrese Poprad, ktoré tvorili až 70,9 % z celkových tržieb kraja.

Priemerná cena za noc v kraji vzrástla oproti minulému roku o 9,2 % a dosiahla tak hodnotu 26,90 €. Stále je však nižšia o 2,26 € ako bol priemer za SR. Najviac zaplatili návštevníci v okrese Poprad 29,85 € a najmenej v priemere 10,07 € za noc zaplatili v okrese Medzilaborce.

Skalnaté pleso

Každý tretí hosť bol cudzinec

Prešovský kraj bol treťou najobľúbenejšou regionálnou destináciou aj pre cudzincov, po Bratislavskom a Žilinskom kraji. Ubytovalo sa tu celkovo 320-tisíc cudzincov, medziročne ich prišlo viac o 12,3 %. Zahraniční návštevníci celkovo strávili v kraji 921-tisíc nocí a ich priemerná doba pobytu bola 2,9 dni.

Najvyšší podiel ubytovaných cudzincov tvorili návštevníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Izraelu. Hostia z Českej republiky dominujú, takmer každý druhý návštevník kraja, ktorý pricestoval spoza hraníc, bol z Čiech.

V priemere najdlhší pobyt v dňoch bol zaznamenaný u hostí z Bieloruska (6,2) a Bosny a Hercegoviny (4,5).

V roku 2019 poskytovalo služby v Prešovskom kraji 856 ubytovacích zariadení, pričom návštevníci mali k dispozícii 12,5- tisíc izieb s 34-tisíc lôžkami. Kapacity v ubytovacích zariadeniach boli využité na 35,6 %. Najviac využívané lôžka boli v okresoch Bardejov (47,1 %), Poprad (43,8 %) a Kežmarok (32,4 %).

Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová

Foto: pk