POLSTOROČNÚ BUDOVU ZDRAVOTNÉHO STREDISKA ZMODERNIZUJÚ

0
573

V pondelok 18. mája začali práce, ktoré zmodernizujú zdravotné stredisko vo Veľkom Šariši. To sa dočká svojej obnovy po polstoročí od postavenia. Zdravotná starostlivosť však bude zabezpečená v náhradných priestoroch. Modernizácia bude stáť takmer 650-tisíc eur, no z mestského rozpočtu sa ukrojí len 34-tisíc eur. Zbytok bude financovaný z európskych zdrojov.

Zdravotné stredisko vo Veľkom Šariši už nespĺňalo štandard dnešnej doby. Stredisko bolo postavené okolo roku 1970, čiže pred 50-timi rokmi. V budove chýbal výťah, či moderné prístroje pre lekárov. V dezolátnom stave boli sociálne zariadenia či čakáreň pre pacientov. Obnovou prejde celá budova.  „Som veľmi rád, že sa začína modernizovať budova, ktorá je pre našich obyvateľov nesmierne dôležitá. Rekonštrukcia bola už mimoriadne nutná, nespĺňala kritéria modernej budovy, no to sa za pár mesiacov zmení a Veľkošarišania budú chodiť na vyšetrenia do moderného a dôstojného zdravotného strediska,” uviedol primátor mesta Viliam Kall (nez.).

Bezbariérový vstup

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške takmer 650-tisíc eur. Z peňazí sa zateplí obvodový plášť, strop suterénu a strešný plášť. Taktiež sa zrekonštruuje vodovod, kanalizácia, urobí sa rozvod teplej vody. Okrem toho sa vymenia svetelné zdroje, elektroinštalácia a kotol. Položí sa nová dlažba, obklady a urobí sa inštalácia vzduchotechniky. „Konečne bude vyriešený aj bezbariérový vstup do priestoru. Pred budovou bude nájazdová rampa a pribudne aj výťah. V rámci projektu sme získali aj financie na interiérové vybavenie, napríklad na čakárne, kde pribudnú nové stoličky. Ale zabezpečené bude aj vybavenie pre lekárov. Čiže znížime energetickú náročnosť budovy a zároveň zlepšíme zdravotnú starostlivosť,“ skonštatoval Kall.

Lepšie podmienky pre lekárov

Modernizácia budovy teší aj samotných lekárov. „Rekonštrukcia priestorov už bola nutná. Tešíme sa, že keď vydržíme čas, kedy sa budú priestory obnovovať, budeme mať reprezentatívnejšie priestory, ktoré budú vyhovujúcejšie aj pre starších či imobilných pacientov,” uviedla Katarína Eliášová, gynekologička, ktorá v zdravotnom stredisku pôsobí. Aj zubár Peter Gojdič víta túto obnovu. „Vítam rekonštrukciu, budova dostane nový šat, modernejší vzhľad. Vstup do budovy bude vyzerať tak ako sa na budovu v 21.storočí patrí,” zdôraznil P. Gojdič.

Obmedzenia

Rekonštrukčné práce bude robiť firma Movyrob. „Firma nám predstavila harmonogram prác, ktoré sa pripravili po dohode s lekármi. Prvé práce sa budú robiť vonku, až potom sa prejde do vnútra. V hlavnom trakte budovy, kde je všeobecný lekár, gynekológia a zubár budú prebiehať práce približne štyri mesiace. Jedine zubná ambulancia bude zatvorená úplne 4 týždne, ostatní budú v náhradných priestoroch. Všeobecný lekár bude ordinovať v priestoroch bývalého sociálneho oddelenia a gynekológia sa presunie do priestorov, kde pôsobil masér,” informoval Ján Zemčák, investičný referent oddelenia výstavby na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši. Následne, keď sa ukončia práce v hlavnom trakte, prejde sa na detské oddelenie, ktoré je nezávislé od hlavnej budovy.

Modernizácia by mala podľa zmluvy trvať jedenásť mesiacov, realizátor rekonštrukčných prác však tvrdí, že by to mohli stihnúť do decembra. „Budeme robiť všetko pre to, aby sme to stihli čím skôr dokončiť, aby sme neobmedzovali dlho lekárov, ktorí v tomto stredisku pôsobia,” dodal Pavel Dvorščák, výrobný riaditeľ firmy Movyrob.

Veronika Lazoríková
Foto: VER


Celková výška oprávnených nákladov 682 tis. €

Náklady mesta (spoluúčasť 5%)  34 tis. €

Navrhovaný projekt zahŕňa tieto aktivity:

Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov  (458 tis. €)

Jedná sa o stavebné úpravy priestorov ambulancií, čakární, komunikačných priestorov a sociálnych zariadení, zriadenia soc. zariadenia pre imobilných, vrátane realizácie bezbariérového prístupu do budovy s realizáciou výťahu s možnosťou prepravy imobilných návštevníkov zdravotného strediska.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy  (149 tis. €)

V súvislosti s navrhovanou obnovou, dodatočným zateplením predmetného objektu je navrhnutá úprava systému vykurovania objektu. Vzhľadom na nové kapacitné potreby tepla pre účely vykurovania je riešená aj komplexná rekonštrukcia zdroja tepla. Taktiež budú osadené LED svietidla.

Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy  prostredníctvom rampy a výťahu  (43 tis. €)

Materiálno-technické vybavenie CIZS  (14 tis. €)

V rámci tejto hlavnej aktivity bude obstarané chýbajúce vybavenie alebo zastaralé vybavenie ambulancií a jednak vybavenie čakární pre pacientov.

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia  (18 tis. €)