PRIPOMENULI SI STOROČNICU NARODENIA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

0
975

(ako) – Medzi rímskokatolíckym a evanjelickým chrámom v Prešove stojí od roku 2012 socha pápeža Jána Pavla II. Mnohí Prešovčania si ešte pamätajú jeho návštevu v meste v roku 1995. Pri príležitosti storočnice od jeho narodenia sa pri soche konal pietny akt.

Pietnu spomienku na narodenie Jána Pavla II. inicioval honorárny konzul Ján Hudacký v mene mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľska v Slovenskej republike Krzysztofa Strzałka. Zúčastnili sa jej tiež predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Ján Dronzek. Ján Pavol II. bol veľkým synom poľského národa a mal blízko aj k Slovákom, o čom svedčia jeho tri návštevy Slovenska v rokoch 1993, 1995 a 2003. Preto som rád, že sme si pri jednej zo sôch umiestnenej na pamiatku tohto mimoriadne láskavého človeka,právom označovaného za duchovného velikána,mohli uctiť jeho sté výročie narodenia,“ uviedol počas pietneho aktu kladenia vencov Ján Hudacký.

Prítomní vzdali Jánovi Pavlovi II. úctu spoločnou modlitbou a zároveň si pripomenuli vznik jeho bronzovej podobizne v Prešove, ktorej autorom je košický sochár Peter Beňo. Socha s výškou 2,5 metra stojí na mieste, kadiaľ Ján Pavol II. prechádzal počas svojej návštevy Prešova v roku 1995. Vyobrazuje ho v jeho typickej pozícii so sklonenou hlavou a vykročením vpred, ktorá je symbolom jeho otvorenej mysle. Zároveň ňou pobáda ľudí k modlitbe.

Prispel k pádu železnej opony

Ján Pavol II. vlastným menom Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 a bol pápežom 27 rokov. Počas svojho pôsobenia blahorečil a kanonizoval ľudí ako hociktorý z jeho predchodcov. S otvorenou mysľou pristupoval k riešeniu náboženskej rovnosti a neúnavne viedol politický dialóg so všetkým národmi, pričom sa výraznou mierou pričinil aj o pád železnej opony. Svojimi rozhodnutiami a činmi výrazne ovplyvnil životy ľudí celého sveta, cirkev aj naše dejiny. Zomrel 2. apríla 2005, 46 dní pred svojimi 85. narodeninami.

Foto: PSK