Arcibiskup Ján Babjak vyjadruje sústrasť k úmrtiu vladyku Florentina Crihălmeanu

0
478

Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť k úmrtiu rumunského gréckokatolíckeho vladyku Florentina Crihălmeanu, sídelného biskupa eparchie Cluj-Gherla.

Ctihodní kuriálni otcovia, spoločenstvo kňazov, drahí smútiaci veriaci eparchie Cluj-Gherla,

S veľkou bolesťou a hlbokým zármutkom, ale s vierou vo večný život sme prijali správu o úmrtí vladyku Florentina Crihălmeanu, ktorý odišiel do Otcovho domu včera 12. januára 2021 vo veku 61 rokov. Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom ako i v mene Prešovskej archieparchie vyjadril úprimnú sústrasť nad stratou Vášho milovaného a veľmi horlivého biskupa.

S vďačnosťou myslím na jeho intenzívnu duchovnú službu, ktorú obetavo vykonával pre   blaho celej eparchie. Stretávali sme sa na mnohých liturgických slávnostiach. Mal rád svojich veriacich a s veľkou oddanosťou im slúžil.

Spájame sa v modlitbe s Vami, dôstojní kuriálni otcovia, s duchovenstvom a všetkými veriacimi eparchie Cluj-Gherla a prosíme Darcu života, aby bohato odmenil dušu svojho služobníka biskupa Florentina za jeho vernú službu počas života tu na zemi a dal mu účasť na jeho nebeských dobrách.

A v nádeji Kristovho vzkriesenia zvolávame: V blaženom zosnutí večný pokoj daruj, Pane, Tvojmu vždy spomínanému vladykovi Florentinovi a zachovaj mu večnú pamiatku!

Slava Isusu Christu!

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita


Kto bo vladyka Florentin Crihălmeanu?

Sídelný biskup rumunskej gréckokatolíckej eparchie Cluj-Gherla vladyka Florentin Crihălmeanu, zomrel včera 12. januára 2021 vo veku 61 rokov, v 31. roku kňazstva a v 26. roku biskupskej služby.

Vladyka Florentin sa narodil 17. septembra 1959 v Iasi. Základné a stredoškolské vzdelanie získal v Torde a v štúdiu pokračoval na Technickej univerzite v Cluj-Napoca, kde úspešne promoval s titulom inžinier v roku 1984. Následne bol pridelený ako inžinier do technologického podniku IUT-Bistrita a neskôr presunutý do továrne „Tehnofrig“ v Kluži.

Od roku 1986 tajne študoval teológiu a 9. septembra 1990 prijal z rúk biskupa Georga Guțiu tajomstvo kňazstva. V teologických štúdiách pokračoval v Ríme na Pápežskej Urbanovej univerzite v rokoch 1990 až 1994 a od roku 1994 pracoval ako pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Kluži.

Za pomocného vladyku eparchie Cluj-Gherla bol menovaný 6. novembra 1996. O dva mesiace neskôr, 6. januára 1997 prijal biskupské svätenie v Ríme z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. Od 18. júla 2002 sa stal sídelným biskupom tejto eparchie.

V roku 2005 získal doktorát z teológie na Pápežskej univerzite „Urbaniana“ v Ríme po obhajobe dizertačnej práce s názvom Oheň Svätého Ducha. Od roku 2006 bol predsedom synodálnej liturgickej komisie v rámci Synody biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Florentin niekoľkokrát navštívil aj Slovensko. Bol prítomný aj na oslavách 200. výročia erigovania Prešovskej eparchie 22. a 23. septembra 2018 na liturgických sláveniach v Ľutine a v Prešove. Mal veľmi pokojnú povahu a bol to skutočný muž modlitby.

Vladykovi Florentinovi nedávno diagnostikovali Covid-19, no v ľahkej forme, bez nutnosti hospitalizácie. Izoloval sa v kláštore, ale v utorok 12. januára 2021 zomrel o 15:20 na následky komplikácii kardio-respiračnej krízy v kláštore sestier Matky Božej v Cluj-Napoca.

ISPA