Chovatelia ošípaných musia do piatku stihnúť registráciu

0
348

(ako) – Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov informuje verejnosť o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Chovatelia sa môžu zaregistrovať do 23. októbra 2020. Ak to nestihnú, čaká ich pokuta.

Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných, vrátane záhumienkových chovov, pokiaľ občania chovajú čo i len jednu ošípanú, nakoľko ide o jeden z kľúčových aspektov prevencie, monitorovania a boja s africkým morom ošípaných.

Chovatelia, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní, môžu využiť zjednodušený postup vypísaním tlačiva „Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu“ a jeho zaslaním na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Registrácia je bezplatná a jej postup je uvedený aj na webovej stránke ŠVPS SR – www.svps.sk

Farmári musia registrovať všetky zvieratá

Chovatelia, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone, včely a viac ako 1 ošípanú, sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá na farme musia byť prihlásené do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ÚPZ Žilina. V tomto prípade je potrebné vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“ a k tlačivám pripojiť potrebné prílohy, teda doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok alebo stavbu, kde je zriadený chov hospodárskych zvierat.

S dokumentami a prílohami je potrebné navštíviť Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov (výpadovka smerom na Poprad oproti čerpacej stanici Shell), ktorá následne na mieste vykoná kontrolu a ak chov spĺňa požiadavky RVPS, potvrdí registračné tlačivo a zašle ho na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat. Aj táto registrácia je bezplatná a slúži výhradne pre veterinárne účely.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov ďalej upozorňuje chovateľov na nasledujúce opatrenia:

  • neskrmovať potravinový odpad,
  • zamedziť kontaktu ošípaných s diviačou zverou, prípadne ošípanými z iného chovu,
  • pred vstupom do maštale vykonať dezinfekciu oblečenia, obuvi a pod.,
  • nepoužívať na podstielku slamu z oblastí, v ktorých sa vyskytol africký mor ošípaných,
  • akékoľvek zmeny v zdravotnom stave zvierat bezodkladne hlásiť RVPS alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.

 

Ilustračné foto: presov.sk