Čo vlastne v Prešove máme, útulok pre zvieratá, či karanténu?

0
1549

Keď sa v septembri 2018 začal stavať útulok pre zvieratá v Šalgovíku, všetci Prešovčania tento počin akceptovali. Mesto totiž nemalo žiadny útulok celé roky. Otvoriť sa mal už na jar 2019, no doteraz sa tak nestalo. Útulok totiž nemal karanténnu stanicu, čo ukladá zákon o veterinárnej starostlivosti. Už ju má, ale koterce pre zvieratá sú stále prázdne.

Útulok na objednávku radnice postavili Technické služby mesta Prešov, a. s.  (TSmP) a mesto ich zároveň ustanovilo za poskytovateľa tejto služby. Žiadne občianske združenie totiž neprejavilo záujem o prevádzku. V máji tohto roku radnica a TSmP podpísali zmluvu o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice. Čo teda v Prešove vlastne máme? Útulok, či karanténu? Mimochodom, zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

Predmet zmluvy je jednoznačný

Uvádza sa v ňom, že ide o prevádzku karanténnej stanice pre psov a mačky, pričom zriaďovateľom je mesto Prešov a poskytovateľom sú technické služby. Náplňou karanténnej stanice má byť kŕmenie zvierat, čistenie kotercov, zabezpečenie veterinárnej starostlivosti a aktívna činnosť spojená so zabezpečením adopcie zvierat. Mesto ako zriaďovateľ sa zaviazal uhrádzať mesačne 3 600 eur mesačne, vrátane DPH na všetky prevádzkové výdavky, veterinárnu starostlivosť a odmenu pre zamestnanca. Z toho teda vyplýva, že o všetko sa má starať len jeden človek.

Existuje aj zmluva s veterinárom

Ten by mal poskytovať veterinárnu starostlivosť zvieratám umiestneným v karanténe, teda základné vyšetrenie, čipovanie, odčervenie, vakcináciu proti besnote, vystavenie očkovacieho preukazu, utratenie a ďalšie už nadštandardné služby. Existuje aj cenník za služby. Podľa zmluvy karanténna stanica pozostáva z prevádzkovej budovy, kde je kancelária pre zamestnancov, miestnosť na uskladnenie krmiva a náradia, kotercová a výbehová časť. V oboch zmluvách z mája tohto roku sa nehovorí o útulku, ale o karanténe. Je jún, ale koterce sú stále prázdne.

Anna Košuthová
Foto: Michal Ivan


FAKTY

  • Útulok sa začal stavať v septembri 2018 v lokalite Šalgovík na pozemkoch pri ceste k priemyselnému parku, v areáli bývalých hydinární.
  • Poslanci v roku 2019 vyslovili na mestskom zastupiteľstve pochybnosti o cene za útulok. Podľa pôvodného projektu z roku 2017 to totiž malo stáť 10-tisíc eur.
  • Stavba bola ukončená v novembri 2019 a suma za zhotovenie sa zvýšila na 244-tisíc eur. Poslanec Miroslav Benko vtedy upozornil že cena  je nehorázna a za také peniaze by sa dali postaviť tri rodinné domy.
  • Aj primátorke Andrei Turčanovej sa vtedy zdala cena vysoká, ale keď si prešla rozpočet konštatovala, že  útulok stavali v nedotknutom území, museli urobiť terénne úpravy, vŕtať studňu, postaviť špeciálne oplotenie a podobne.  Dodatočne ešte museli riešiť prevod 90 metrov štvorcových pozemku  od Slovenského pozemkového fondu, aby bola k útulku prístupová cesta.
  • Je jún 2020. Tieto peripetie sú už minulosťou, ale čo sme to vlastne za také peniaze získali?  Útulok s karanténou či iba karanténnu stanicu, ktorá slúži na držbu odchytených zvierat s neznámym zdravotným stavom do vykonania nutného ošetrenia a vylúčenia choroby prenosnej na iné zvieratá alebo ľudí?