Dobrovoľníci budú pomáhať aj pri obnove hradov

0
422
Zbojnícky hrad a hrad Šebeš. / Foto Robert Mazanik

(pv) – Už zajtra 18. septembra sa bude po celom Slovensku konať podujatie Naše Mesto. Skupinky dobrovoľníkov z ôsmich desiatok firiem vymenia svoje kancelárie za školy, nízkoprahové centrá, dvory či dokonca hrady a odpracujú tento deň na rôznych miestach v prospech komunity. Prešov a okolie pôjde zlepšovať 80 dobrovoľníkov rozdelených na malé kolektívy. Celé podujatie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

„Pomoc občianskym  organizáciám, školám či rôznym združeniam je v čase koronakrízy ešte dôležitejšia a potrebnejšia ako inokedy. O to viac ju aj samotné organizácie vítajú. Vážime si všetky firmy a ich zamestnancov, ktorí sa aj napriek zníženému komfortu kvôli bezpečnosti rozhodli, že pomôžu svojmu okoliu,“ povedal výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Dobrovoľnícke tímy, ktoré sa zapojili do Nášho Mesta, si vyberali z aktivít po celom Slovensku. Neziskové organizácie, centrá voľného času, školy či samosprávy dostanú potrebnú pomoc napríklad pri upratovaní, maľovaní, revitalizácii zelene alebo záchrane pamiatok. Cieľom podujatia je celkovo zlepšovať prostredie, v ktorom pôsobia, keďže organizáciám za bežných okolností často nezostávajú zdroje a chýbajú ľudské kapacity. Práve v súčasnej situácii vítajú každú pomoc, keďže aj občiansky sektor výrazne pocítil dopady koronakrízy.

Veľa dobrovoľníkov vďaka Nášmu Mestu objaví organizácie vo svojom okolí, o ktorých predtým ani netušili, a podľa doterajších skúseností, pri niektorých prerastie toto stretnutie do dlhodobej spolupráce.

Práca na hradoch

V Prešove a okolí budú dobrovoľníci pomáhať pri viacerých aktivitách. Pôjde hlavne o obnovu hradov, ktorá sa bude konať pod dohľadom občianskeho združenia Rákociho cesta. Združenie sa venuje rozvoju hradnej turistiky a v rámci Nášho Mesta potrebuje pomôcť s prácami na hrade Šebeš a Zbojníckom hrade.

Na Šebeši budú dobrovoľníci presúvať materiál (kamene a maltu vo vedrách) smerom nahor vo svahu. Pomôžu tiež s prácami na ohradníku pre kozy, ktoré budú spásať kroviny, aby hradný kopec nezarastal.

Na Zbojníckom hrade (Soľnohrad) pôjde zase o úpravu chodníka na hrad a osadenie lavičiek.

Zbojnícky hrad (Soľnohrad) / Foto: mm

Presun kameňov a materiálu pomocou dobrovoľníkov plánuje občianske združenie aj pri aktivite na obnovu Obišovského hradu, ktorý sa nachádza zhruba na polceste medzi Prešovom a Košicami.

V samotnom Prešove zase pomôžu dobrovoľníci vytvoriť kvetinový záhon zo starých pneumatík a revitalizovať okolie hmyzieho hotela v škôlke na Budovateľskej ulici.

O Našom Meste

Naše Mesto je najznámejšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku sa doň zapojí približne 3 550 dobrovoľníkov na rôznych miestach po Slovensku. Pomôžu tak 97 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Dobrovoľníkov z 84 firiem a inštitúcií stretnete v 14 slovenských mestách a ich okolí.

Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 10-tisíc dobrovoľníkov. Tento rok sú celkové počty z bezpečnostných dôvodov oveľa nižšie.

„Situáciu pozorne sledujeme a prijímame opatrenia, ktoré sú nielen v súlade s nariadeniami hlavného hygienika, ale aj nad ich rámec. Zrušili sme všetky aktivity v domovoch pre seniorov. Obmedzili sme počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali. Priemerný počet ľudí na jednej aktivite je 15, takže ide len o malé kolektívy,“ vysvetľuje M. Kišša.

Na podujatí sa okrem toho nemôžu zúčastniť ľudia nad 65 rokov, ani ľudia z rizikových skupín náchylnejších na ochorenie COVID-19.

Podujatie je súčasťou kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020. Organizátorom Nášho Mesta je jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku – Nadácia Pontis.