DÔCHODCA MÔŽE POŽIADAŤ O ZASIELANIE DÔCHODKU NA ÚČET INEJ OSOBY

0
503

(pv) – Počas koronakrízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby. Sociálna poisťovňa tak vychádza v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú, aby im Sociálna poisťovňa dôchodok zasielala napr. na účet rodinného príslušníka. Ak sa dôchodca takto rozhodne, mal by počítať s tým, že vzhľadom na technologické postupy zabezpečenia výplaty dôchodkov na bankový účet môže dôjsť k prerušeniu plynulej mesačnej výplaty dôchodku.

V záujme zjednodušenia procesu a urýchlenia vybavenia žiadosti Sociálna poisťovňa na tento účel pripravila tlačivo, ktoré je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie. Treba dbať na správne vyplnenie identifikačných údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchodca môže žiadosť do Sociálnej poisťovne zaslať poštou, elektronicky cez elektronickú schránku či e-mail (E-mailové adresy pobočiek), alebo ju odovzdať do osobitnej schránky v pobočke Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky).

Sociálna poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje.

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa môže dôchodok na účet inej osoby v banke poukazovať len počas krízovej situácie. Po ukončení krízovej situácie, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený doterajším spôsobom, teda v hotovosti na pošte.

Ilustračné foto: Peter Vanco, shutterstock