Európsky parlament rokuje o bezpečnom cestovaní

0
299
Hraničný priechod Vyšné Nemecké. / Foto: TASR

Výzvy na zahrnutie cestovného ruchu do národných plánov obnovy a na zavedenie spoločných kritérií bezpečného cestovania v EÚ budú predmetom dnešného rokovania v Európskom parlamente.

Poslanci by prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia o vytvorení stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch mali požiadať členské štáty Únie, aby do svojich plánov obnovy začlenili aj odvetvie cestovného ruchu. Komisia by tiež podľa predloženého textu mala nabádať členské štáty k dočasnému zníženiu sadzieb DPH na služby v oblasti cestovania.

Navrhované digitálne zelené osvedčenie, známe tiež ako covidový pas, by podľa návrhu uznesenia malo slúžiť ako alternatíva k PCR testom vykonávaným za účelom cestovania a ku karanténnym opatreniam. Osvedčenie by malo byť využívané po získaní dostatočných vedeckých dôkazov o tom, že očkované osoby vírus neprenášajú, dodáva predložený text.

Návrh uznesenia tiež vyzýva členské štáty, aby bezodkladne a v plnej miere implementovali spoločné kritériá bezpečného cestovania. Ich súčasťou má byť spoločný protokol EÚ o ochrane zdravia na účely testovania pred vycestovaním. Predložený text tiež žiada, aby bola karanténa využívaná iba ako krajné riešenie.

Zelené covidové pasy

Európska komisia predložila  návrh nariadenia na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia už 17. marca 2021 s cieľom zaistiť jeho spustenie ešte pred letom. Nová právna úprava by mala uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19.

Digitálne zelené osvedčenie, známe tiež ako covidový pas, by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Zajtra by mali poslanci rozhodnúť, či sa budú nariadením zaoberať v zrýchlenom legislatívnom konaní prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu.

Zdroj: EP