KRAJSKÉ ZASTUPITEĽSTVO BUDE DOSTUPNÉ AJ PRE VEREJNOSŤ

0
490

(ako) – Bezpečnostné opatrenia sa postupne uvoľňujú. Blížiace sa zasadnutie krajského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25. mája na Úrade PSK sa síce bude konať za prísnych hygienických podmienok, ale rokovanie bude dostupné aj pre verejnosť.  

Prešovskí krajskí poslanci sa stretnú na najbližšom rokovaní už vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pred vstupom do budovy sa bude poslancom merať telesná teplota, každý z nich obdrží tiež rúško a rukavice. Rokovacia miestnosť sa pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK vydezinfikuje. Poslanci budú mať takisto k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky.

Najdôležitejším bodom bude úprava rozpočtu

Na poslancov čaká celkovo 16 bodov programu. Hlavnou témou rokovania bude úprava rozpočtu. Úsporné opatrenia by sa mali týkať Úradu PSK a jeho projektov, ale aj oblasti dopravy, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Poslanci sa budú zaoberať aj zmenou a doplnením Výzvy pre región na rok 2020. Okrem toho ich čaká schvaľovanie stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji. Zaoberať sa budú aj zmenami v usporiadaní cestnej siete v rámci samosprávy, ale aj majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pre budovanie cestnej infraštruktúry.

Ilustračné foto: archív po-kraj.sk