Lekári FNsP J. A. Reimana Prešov patria medzi slovenskú špičku

0
1924

Lekári FNsP J. A. Reimana Prešov svojou odbornosťou ale i obľúbenosťou
medzi pacientmi dosiahli vysoké hodnotenia v rámci 6. ročníka projektu TOP lekári na Slovensku. Primár kardiocentra prof. MUDr. JÁN KMEC, PhD. obsadil druhú priečku v odbornosti kardiológia a primárka oddelenia neurológie MUDr. ANNA CVENGROŠOVÁ zasa získala tretie miesto v odbornosti neurológia. Našim odborníkom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdravia ako aj ďalšie úspechy v pracovnom i v osobnom živote.

Stručné vizitky ocenených:

prof. MUDr. JÁN KMEC, PhD., primár kardiocentra

Ján Kmec v roku 1985 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. O štyri roky neskôr získal špecializáciu z interného lekárstva I. stupňa a v roku 1993 z kardiológie. Akademický titul PhD. získal v roku 2006 a v roku 2010 bol habilitovaný na docenta. V roku 2015 ukončil štúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 10. decembra 2018 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora (antropológia). Profesor Kmec sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry venuje kardiológii. Absolvoval opakované študijné pobyty a krátkodobé stáže na pracoviskách vo Švajčiarsku, Českej republike i na Slovensku. Je spoluzakladateľom kardiocentra FNsP J.A. Reimana Prešov.

MUDr. ANNA CVENGROŠOVÁ; primárka neurologického oddelenia

V roku 1996 ukončila štúdium na LF UPJŠ v Košiciach. Hneď po ukončení nastúpila
do prešovskej nemocnice, v ktorej pracuje doteraz. V roku 2001 získala atestáciu  I. stupňa a v roku 2013 atestáciu – špecializačnú skúšku podľa EU smerníc. Od roku 2005 (od vzniku SM ambulancie v prešovskej nemocnici) sa zároveň venuje pacientom s roztrúsenou sklerózou multiplex. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami, aktívne prednáša a venuje sa aj vzdelávacím aktivitám na celoslovenskej úrovni. Je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti v rámci SNeS – sekcia pre demyelinizačné ochorenia. Od roku 2019 pôsobí ako primárka neurologického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov.

Zdravotnícke noviny vyhlásili v roku 2020 už 6. ročník projektu TOP lekári na Slovensku. Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe. V tomto roku noviny predstavili lekárov z desiatich odborností, za ktorých mohla zahlasovať široká verejnosť. Hlasovanie prebiehalo do polnoci 19. júla 2020.

V prešovskej fakultnej nemocnici pracuje niekoľko TOP lekárov Slovenska. V roku 2013 sa v rámci druhého ročníka projektu Zdravotníckych novín stal vtedy najmladší TOP lekár Slovenska, vedúci lekár gastroenterologickej ambulancie a endoskopického pracoviska MUDr. Marcel Cina.  V roku 2014 ho nasledovali MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. – primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, ako aj MUDr. František Németh, PhD. v odbornosti geriatria. V tomto roku boli nominovaní šiesti lekári FNsP J. A. Reimana Prešov.

Víťazov nájdete na tomto linku: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/ocenili-sme-top-lekarov-0

 

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov